Περίληψη Ιδρυτικής Διακήρυξης
Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας υφίσταται σε μέγιστο βαθμό τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης, ασφυκτιά από την έλλειψη οράματος και ακολουθεί για χρόνια το ίδιο αδιέξοδο – συντηρητικό διαχειριστικό μοντέλο της σημερινής Διοίκησης της Περιφέρειας, που αδυνατεί να αναγνωρίσει τα λάθη που οδήγησαν τις ζωές μας στη σημερινή υποβάθμιση και να προτείνει τις αναγκαίες βιώσιμες λύσεις.

Εμείς στην Αυτοδιοικητική Κίνηση «Οικολογία – Πράσινη Λύση» προσεγγίζουμε ορθολογικά την πραγματικότητα, υπό το πρίσμα της οικολογικής πράσινης οπτικής και της κοινωνικής αλληλεγγύης, σκιαγραφώντας ένα εναλλακτικό όραμα και αγνοώντας συνειδητά λαϊκίστικες πρακτικές που ενίοτε φέρνουν εκλογικά κέρδη.

Η προσέγγιση μας είναι θετική, εστιάζουμε στις πράσινες, δοκιμασμένες σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, προτάσεις. Πιστεύουμε ότι η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση είναι η ιδανική κλίμακα για να εφαρμοστούν πολιτικές, όπως η παραγωγή και κατανάλωση σε τοπικό επίπεδο, η ενίσχυση των τοπικών προϊόντων ποιότητας, η προστασία του περιβάλλοντος και η υποστήριξη των τομέων της πράσινης κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας.

Οι βασικές θέσεις του προγράμματος μας περιλαμβάνουν:

– Περιφερειακή και τοπική ανασυγκρότηση της οικονομίας. Προτείνουμε ένα νέο περιφερειακό σχέδιο ευημερίας με άξονα την καινοτομία, την κυκλική οικονομία, την αγροτική παραγωγή, τη βιολογική γεωργία, την παραγωγή προϊόντων ποιότητας, τα Τοπικά Σύμφωνα Ποιότητας, τον ήπιο βιώσιμο τουρισμό.
– Ενίσχυση και ανάδειξη του ρόλου της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, όπως οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, οι Ενεργειακές Κοινότητες, οι οργανώσεις κοινωνικής μέριμνας, οι πρωτοβουλίες πολιτών κλπ.
– Σύνδεση παραγωγής και κατανάλωσης σε τοπικό επίπεδο με στόχο την αυτάρκεια στα βασικά αγαθά και στροφή στους τομείς της πράσινης και κυκλικής οικονομίας με σεβασμό στο περιβάλλον, την προστασία της φύσης και την αειφορική διαχείριση των φυσικών πόρων.
– Αλλαγή του ενεργειακού μοντέλου με στόχο την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, αναγνωρίζοντας ότι η κλιματική αλλαγή θα ανατρέψει εκ βάθρων τον πολιτισμό μας αν δεν ληφθούν έγκαιρα και αποτελεσματικά μέτρα.
– Ολοκληρωμένη διαχείριση αποβλήτων με την παράλληλη δημιουργία ποιοτικών καινοτόμων θέσεων εργασίας.
– Ενίσχυση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της Περιφέρειας.
– Ενίσχυση του κοινωνικού ρόλου της Περιφέρειας με την κατάργηση όλων των διακρίσεων, την ενίσχυση της δημοκρατίας στην αυτοδιοίκηση, την προώθηση μονάδων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και πρόνοιας, τη δημοκρατική μεταρρύθμιση των εκπαιδευτικών θεσμών και το άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία, την πρόνοια για δημόσιους κοινόχρηστους χώρους άθλησης, την ενίσχυση της καλλιτεχνικής δημιουργίας, την αποσυμφόρηση των αστικών κέντρων των πόλεων, την προστασία και διαχείριση των υδάτων και την αντιμετώπιση προβλημάτων λειψυδρίας και ξηρασίας, την αποτελεσματική προστασία και αποκατάσταση των φυσικών οικοτόπων, την αναβάθμιση των ακτών, την προστασία και αναβάθμιση των δασών, τον έλεγχο των πηγών ρύπανσης και τις σχέσεις καλής γειτονίας με περιοχές γειτονικών χωρών.

Αγαπητοί φίλοι και φίλες,
Η πρόσκλησή μας απευθύνεται σε όλους τους πολίτες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που έχουν κουραστεί από τις μεγαλόστομες κενές υποσχέσεις, επιθυμούν να συμμετέχουν στη διαμόρφωση της ζωής τους και να αλλάξουν το διαφαινόμενο μίζερο μέλλον αυτού του τόπου.
Επιδίωξη μας είναι η ευρύτερη δυνατή συνάντηση ενεργών πολιτών και κινήσεων, που συγκλίνουν προγραμματικά σε μια αυτοδιοίκηση ισχυρή, διαφανή και συμμετοχική, που υπερβαίνει τα κομματικά τείχη και συγκροτεί μια πειστική εναλλακτική λύση, όχι μόνο σε πολιτικό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο συνείδησης, αξιών, τρόπου ζωής, πολιτισμού.
Επιδιώκουμε να αλλάξουμε την πολιτική στην Περιφέρεια, αλλά και να αλλάξουμε και εμείς μέσα από τη συνεργασία, την κοινή δράση, τη συμμετοχή μας στην καθημερινή ζωή και τη συμμετοχή μας στους θεσμούς.