Το Σωματείο Καθαριστριών Καθαριστών Ν. Πέλλας ευχαριστεί ολόψυχα τον
κ. Μπίνο Δημήτριο Δήμαρχο Αλμωπίας, τον κ. Χουρσόγλου Χρήστο Αντιδήμαρχο Αλμωπίας, τους Προέδρους των Σχολικών Επιτροπών κ. Βέσκο Δημήτριο και
κ. Γεωργίου Χρήστο καθώς και όλο το Δημοτικό Συμβούλιο για την απόφαση επέκτασης του ωραρίου στις συναδέλφους μας που απασχολούνται στην καθαριότητα των σχολικών μονάδων.

Για το Σωματείο Καθαριστριών Καθαριστών Ν. Πέλλας

Η Πρόεδρος Η Γ. Γραμματέας

Θ. Καρρά Ε. Τσουμάγκα