Εκλογή Αντιπροσώπων για το 19ο Συνέδριο της ΟΛΜΕ

Αποτελέσματα

Εγγεγραμμένοι: 574 / Ψήφισαν: 384 (67%) / Αντιπρόσωποι: 4
Άκυρα: 5 / Λευκά: 21 / Έγκυρα: 358

Έλαβαν
Δ.Α.Κ.Ε. 145 (40,5%), 2 έδρες
Α.Σ.Κ.Κ. 119 (33,2%), 2 έδρες
Π.Ε.Κ. 48 (13,4%), 0 έδρες
Α.Σ.Ε. 46 (12,9%), 0 έδρες

ΔΑΚΕ:
Πριβαρτιτσάνης Π. 89 (εκλέγεται Αντιπρόσωπος)
Όρλης Α. 79 (εκλέγεται Αντιπρόσωπος)
Παπαντωνίου Χ. 43
Παπανικολάου Χ. 34
Κεφαγιόγλου Φ. 29
Χριστοφορίδης Γ. 27
Σεμερτσίδης Κ. 22
Πούλογλου Δ. 17
Ιωακειμίδου Π. 15

Α.Σ.Κ.Κ.:
Κλείτσας Δ. 84 (εκλέγεται Αντιπρόσωπος)
Σεμερτζίδου Δ. 54 (εκλέγεται Αντιπρόσωπος)
Πέρκα Μαρία 49
Μπελιοβάνη Χ. 26
Τουλάκη Π. 24

Π.Ε.Κ.:
Γιουματζίδης Β. 38
Σημάδης Γ. 35

Α.Σ.Ε.:
Τραπεζανίδης Γ. 32
Σμυρνοπούλου Σ. 15
Αποστολίδου Ε. 14
Τραπεζανίδου Ε. 13