Το γλέντι έχει ξεκινήσει στο γραφείο του Γιάννου

ΤΑ ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ:

ΓΙΑΝΝΟΥ – 51% (7.563)

ΤΣΕΠΚΕΝΤΖΗΣ – 49% (7.194)

Διαφορά: 369 ψήφοι

Η ομιλία του Γιάννου