ueomhniaΈπειτα από την κατακλυσμιαία νεροποντή που έπληξε το Νομό μας τη Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου, ο Γιώργος Καρασμάνης, πέρα από τις συναντήσεις που πραγματοποίησε,  προχώρησε και στην κατάθεση αλλεπάλληλων ερωτήσεων στη Βουλή ( υπ’ αριθ. 7720/26-02-13, 7840/28-02-13, 8072/06-03-13 ) προς τους Υπουργούς Οικονομικών, Εσωτερικών, Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης, αναφορικά με τις εκτεταμένες ζημιές που σημειώθηκαν σε καλλιέργειες, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, εργοστάσια, καταστήματα, αποθήκες, καθώς και σε υποδομές του Νομού όπως το Φράγμα Μαργαρίτας και το αγροτικό οδικό δίκτυο.

Με τις συνεχείς αυτές συναντήσεις και κοινοβουλευτικές του παρεμβάσεις ο Γιώργος Καρασμάνης, αφού ανέδειξε το μέγεθος του προβλήματος, ζητούσε από τους αρμόδιους Υπουργούς την άμεση κινητοποίηση όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών για την πλήρη καταγραφή των ζημιών και καταβολή αποζημιώσεων που θα καλύπτουν τις απώλειες των πληγέντων, την ταχύτατη αποκατάσταση των υποδομών, καθώς και την παροχή όλων των διευκολύνσεων που προβλέπονται από τη νομοθεσία για όσους πλήττονται από έκτακτα ακραία καιρικά φαινόμενα.

Απαντώντας ο Υπουργός Οικονομικών κ. Στουρνάρας, αναφέρει ότι στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του για αποζημίωση επιχειρήσεων ( για κτιριακές εγκαταστάσεις, μηχανολογικό εξοπλισμό, πρώτες ύλες, εμπορεύματα ) από φυσικές καταστροφές, απαιτείται αυτές να βρίσκονται σε περιοχή που έχει οριοθετηθεί με Κοινή Υπουργική Απόφαση με επισπεύδον το Υπουργείο Ανάπτυξης, καθώς και λεπτομερείς συγκεντρωτικές καταστάσεις καταγραφής ζημιών των επιχειρήσεων που βρίσκονται στην οριοθετημένη περιοχή από την αρμόδια Περιφέρεια. Μέχρι στιγμής, όπως αναφέρει ο κ. Στουρνάρας, δεν έχει οριοθετηθεί η συγκεκριμένη περιοχή στην περίπτωση του Ν. Πέλλας.

Το γεγονός αυτό, επιβεβαιώνει στη δική του απάντηση ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης κ. Καλογιάννης, ο οποίος όμως αναφέρει ότι η Υ.Α.Σ. ( Υπηρεσία Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων ) θα ζητήσει από την Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας και την ΠΕ Πέλλας, την υποβολή αιτήματος με συγκεντρωτικό πίνακα των πορισμάτων των αυτοψιών στην πληγείσα περιοχή καθώς και ονομαστική κατάσταση των κατοίκων, τα κτίρια των οποίων υπέστησαν ζημιές, ώστε να μπορέσει να προχωρήσει στην οριοθέτηση των πληγεισών περιοχών.

Συνεπώς, όπως προκύπτει από τα παραπάνω, θα πρέπει η Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας και ειδικότερα η ΠΕ Πέλλας ν’ αποστείλει το συντομότερο δυνατό τα πλήρη στοιχεία προκειμένου να γίνει η οριοθέτηση των πληγεισών περιοχών και να ξεκινήσει η διαδικασία αποζημίωσης.

Τέλος, ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Στυλιανίδης στη δική του απάντηση, αναφέρει μεταξύ άλλων ότι:

«….Το Υπ. Εσωτερικών έχει κατανείμει μέσω της Συλλογικής Απόφασης Τοπικής Αυτοδιοίκησης ( ΣΑΤΑ ) στους ΟΤΑ Ν. Πέλλας για το έτος 2012 το ποσό των 3.255.480 ευρώ και για το έτος 2013 έως σήμερα το ποσό των 760.590 ευρώ για την   κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων. Επιπλέον μέσω της ΣΑΕ 055 που αφορά  το «Πρόγραμμα για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού της χώρας» έχει χρηματοδοτηθεί ο Δήμος Έδεσσας με το ποσό των 80.000 ευρώ ( Φράγμα Μαργαρίτας ).

Επιπροσθέτως, το Υπ. Εσωτερικών, στο πλαίσιο των πιστώσεων που αποδίδονται κάθε φορά από το Υπουργείο Οικονομικών, προχώρησε στην επιχορήγηση ποσού ύψους 13.843.510,38 ευρώ για την κάλυψη των επενδυτικών δαπανών των Περιφερειών μόνο για το α΄ τρίμηνο του 2012. Συγκεκριμένα η Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας χρηματοδοτήθηκε με το ποσό των 1.570.703,44 ευρώ. Παράλληλα, δόθηκε η δυνατότητα στις Περιφέρειες να διαθέσουν για την κάλυψη των επενδυτικών τους δαπανών τυχόν αδιάθετα ποσά από τις επιχορηγήσεις που τους αποδόθηκαν το έτος 2012 και προορίζονταν για την κάλυψη των λειτουργικών  και των λοιπών γενικών δαπανών τους.

Περαιτέρω  το Υπουργείο Εσωτερικών έχει ζητήσει από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης συγκεκριμένα στοιχεία με το υπ’ αριθ. 8265/04-03-2013 έγγραφο και, ευθύς μόλις περιέλθει η σχετική απάντηση, θα επανέλθουμε με νεώτερο έγγραφό μας »