γ καρασΣε απάντηση της ερώτησης που ο Γιώργος Καρασμάνης είχε καταθέσει στη Βουλή, σχετικά με την τύχη των μετοχών της ΑΤΕ που κατέχουν στα χέρια τους χιλιάδες πολίτες ( η πλειοψηφία εκ των οποίων είναι μικρομέτοχοι ), έπειτα από τη συγχώνευση της εν λόγω Τράπεζας με την Πειραιώς, ο Υπουργός Οικονομικών κ. Στουρνάρας διαβίβασε τα παρακάτω έγγραφα της Τράπεζας της Ελλάδος και της ΑΤΕ ΑΕ:

 

Υπ’ αριθ. 190/9-10-12 έγγραφο της Τράπεζας της Ελλάδας:

« Σας γνωρίζουμε ότι ως προς τα θέματα αρμοδιότητας της Τράπεζας της Ελλάδος, σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 4/1/27.7.2012 απόφαση της Επιτροπής Μέτρων Εξυγίανσης της Τράπεζας της Ελλάδος, οι μετοχές της «Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε.» παρέμειναν στο υπό εκκαθάριση πιστωτικό ίδρυμα και θα ικανοποιηθούν από το προϊόν της εκκαθάρισης με την σειρά που ορίζει ο νόμος ».

 

Υπ’ αριθ. 76/5-10-12 έγγραφο της Υπό Εκκαθάριση Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. :

« Με την 46/27.7.2012 απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας της ΑΤΕbank και αυτή τέθηκε σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης, σύμφωνα με το αρθρ. 68 του Ν. 3601/2007, περί εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυμάτων.

Οι μέτοχοι της υπό ειδική εκκαθάριση ΑΤΕ ΑΕ όπως και κάθε άλλος πιστωτής, έχουν δικαίωμα αναγγελίας της σχετικής απαίτησής τους και κατάταξη στον πίνακα διανομής κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στον ισχύοντα κανονισμό εκκαθάρισης πιστωτικών ιδρυμάτων ( 21/2/4.11.2011 απόφαση ΤτΕ ) ».