Από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πέλλας

  1.                         Σας ενημερώνουμε ότι τα πιστοποιητικά των επιτυχόντων στις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, περιόδου Νοεμβρίου 2012, βρίσκονται στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πέλλας, Εγνατίας 91, Έδεσσα, τηλέφωνο 2381021801 (υπεύθυνος κ. Παναγιώτης Μπουνάτσος)
  2.                         Τα πιστοποιητικά επιδίδονται στους επιτυχόντες αυτοπροσώπως με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας ή στους νόμιμους κηδεμόνες και εκπροσώπους τους (εφόσον είναι ανήλικοι) ή σε άτομα εξουσιοδοτημένα με υπεύθυνη δήλωση, θεωρημένη με «το γνήσιο της υπογραφής», ως ο νόμος ορίζει, αφού υπογράψουν στην αντίστοιχη θέση της κατάστασης επιτυχόντων, δίπλα στο ονοματεπώνυμό τους.

 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΔΕ ΠΕΛΛΑΣ

 

 

ΑΝΤΩΝΙΑ ΠΟΛΥΞΕΝΙΔΟΥ