Εικόνα Αρχείου
Εικόνα Αρχείου

Προσωρινής διακοπής κυκλοφορίας και απαγόρευσης στάσης στάθμευσης
οχημάτων, κατά τον χρόνο συγκέντρωσης αρμάτων – καρναβαλιστών και
παρέλασης αυτών στην πόλη της Έδεσσας, το Σάββατο 16-03-2013 και
αναβίωσης εθίμων και λοιπών εκδηλώσεων, την Κυριακή 17-03-2013.

Διακόπτουμε την κυκλοφορία παντός είδους οχημάτων και απαγορεύουμε
την στάση-στάθμευση αυτών στα κατωτέρω τμήματα του Δημοτικού και Εθνικού
Οδικού Δικτύου περιοχής Δήμου Έδεσσας δικαιοδοσίας μας, την 16-03-2013 και 17-
03-2013 αντίστοιχα, κατά τις ακόλουθες ώρες:
1.- Στις παρακάτω Οδούς πόλεως της Έδεσσας απαγορεύουμε την στάση και
στάθμευση των οχημάτων όπου αυτή επιτρέπεται την 16-03-2013, από ώρες 11.00
έως 24.00 :

Πλατεία Αιγών.
Οδό Μακεδονομάχου Στόγιου (χώρος συγκέντρωσης
αρμάτων) από Ιουστινιανού έως Μοναστηρίου.
Οδό Φλωρίνης από Μοναστηρίου μέχρι διασταύρωση με οδό
Ιουστινιανού.
Οδό Μοναστηρίου, από Φλωρίνης έως Πλ. Ελευθερίας.
Οδό Αρχιεπισκόπου Παντελεήμονος από Φιλίππου έως
Μακεδονομάχων.
Οδό Μακεδονομάχων από οδό Αρχ. Παντελεήμονος μέχρι οδό
Φιλελλήνων.
Οδό Φιλελλήνων, από Αρχ. Παντελεήμονος έως
Σακελλαροπούλου.
Οδό 18ης Οκτωβρίου, από οδό Ηφαιστίωνος (Δέλτα) μέχρι
διασταύρωση με οδό Τσιμισκή.
2.- Την μονοδρόμηση:
α) της οδού Δημοκρατίας από το ύψος της πλατείας
Μεγάλου Αλεξάνδρου έως την Πλατεία Ελευθερίας, με κατεύθυνση από Πλατεία
Ελευθερίας προς πλατεία Μεγ. Αλεξάνδρου (αντίθετη κίνηση από ισχύουσα) από
ώρες 14.00 έως 23.00 της 16-03-2013,
β) της οδού Βορείου Ηπείρου από τη
διασταύρωση με οδό 18ης Οκτωβρίου μέχρι την οδό Βενιζέλου από ώρα 18.00
έως πέρατος αποχώρησης αρμάτων και
γ) της οδού 18ης Οκτωβρίου από το ύψος
της Δημοκρατίας έως την Β. Ηπείρου με αντίθετη κίνηση από ισχύουσα (χώρος
αποχώρησης αρμάτων).
3.- Στις παρακάτω Οδούς πόλεως Έδεσσας απαγορεύουμε την κυκλοφορία των
οχημάτων την 16-03-2013, από ώρες 14.00 έως 23.00 :
Οδό Φλωρίνης μέχρι οδό Ιουστινιανού (τμήμα εθνικής οδού
Θεσσαλονίκης – Έδεσσας-Φλώρινας).
Οδό Μοναστηρίου (τμήμα εθνικής οδού Θεσσαλονίκης –
Έδεσσας-Φλώρινας), ‘όπως και καθέτους αυτής (Αλμωπίας – Αριστοτέλους –
Αρχελάου – Ιωαννίνων).
Πλατεία Ελευθερίας(τμήμα εθνικής οδού Θεσσαλονίκης –
Έδεσσας-Φλώρινας)
Οδό Δημοκρατίας.
Οδό 18ης Οκτωβρίου μέχρι την διασταύρωση με οδό Λ. Νίκης.
Οδό Ηφαιστίωνος.
Οδό Ηρώων Πολυτεχνείου από οδό Στουγιαννάκη (Α.Τ.Ε.)
μέχρι την οδό Ηφαιστίωνος.
Οδό Αρχιερέως Παντελεήμονος από πλατεία Ελευθερίας μέχρι
Πλατεία Τιμενηδών.
Οδό Ρίζου από Αρχ. Παντελεήμονος μέχρι οδό Δημοκρατίας.
Οδό Αριστοτέλους από οδό Αρχ. Παντελεήμονος μέχρι οδό
Στουγιαννάκη.
Οδό Αρχελάου από οδό Αριστοτέλους μέχρι οδό
Μοναστηρίου.
Οδό Πυθαγόρα από οδό Ηρώων Πολυτεχνείου μέχρι οδό
Αριστοτέλους.
Οδό Αριστοτέλους από οδό Ίωνος Δραγούμη μέχρι οδό
Μοναστηρίου.
Οδό Ρήγα Φεραίου από οδό Φλωρίνης μέχρι οδό Πατριάρχου
Γρηγορίου Ε΄.
Οδό Πέλλης από Πατριάρχου Γρηγορίου Ε΄ μέχρι οδό
Μοναστηρίου.

4.- Διακόπτουμε την κυκλοφορία παντός είδους οχημάτων και απαγορεύουμε
την στάση – στάθμευση αυτών στα κατωτέρω τμήματα του Δημοτικού Οδικού
Δικτύου πολεοδομικού συγκροτήματος Έδεσσας, την 17-03-2013 και από ώρες
14.00 έως 21.00:

Οδό 18ης Οκτωβρίου, από το ύψος της με την οδό Τσιμισκή,
έως το τέλος αυτής (συμβολή με οδό Δημοκρατίας).
Οδό Φιλελλήνων, από το ύψος της με την οδό
Σακελαροπούλου.
Οδό 25ης Μαρτίου από Φιλελλήνων έως Τσιμισκή.
Οδό Ηφαιστίωνος, από 25ης Μαρτίου έως το κατάστημα με την
επωνυμία «Hondow Center».
Οδό 18ης Οκτωβρίου από την Γάτσου έως το τέλος αυτής
(Δέλτα).
5.- Για την διευκόλυνση των οδηγών, παντός είδους οχήματα θα εκτρέπονται και η
κυκλοφορία θα ρυθμίζεται, ανά κατεύθυνση, ως ακολούθως :
(Α) Το Σάββατο (16-03-2013)
α.-Κόμβος 2 – Βόρεια πλευρά :

-Από Άγρα προς Θεσσαλονίκη : είσοδος στην Έδεσσα και μόνο για
συμμετοχή στο καρναβάλι ή κατοίκων Έδεσσα, λοιπά οχήματα με συνέχιση
επί της παράκαμψης.
-Από Θεσσαλονίκη (κόμβος 1) προς κόμβο 2: είσοδος μόνο για συμμετοχή
στο καρναβάλι ή κατοίκων Έδεσσας – Μεσημερίου, λοιπά οχήματα συνέχιση
προς Άγρα.

β.-Κόμβος 1 – Νότια πλευρά:

-Από Θεσσαλονίκη προς Άγρα : είσοδος στην παράκαμψη και μόνο για
συμμετοχή στο καρναβάλι ή κατοίκων είσοδος προς Νοσοκομείο.
-Από Θεσσαλονίκη προς Έδεσσα: είσοδος μόνο για συμμετοχή στο
καρναβάλι ή κατοίκων Έδεσσας, λοιπά συνέχιση επί της παράκαμψης.
γ.-Δ-ση Ιουστινιανού & Φλωρίνης, απαγόρευση εισόδου επί της Φλωρίνης
προς Μοναστηρίου.

δ.-Πλατεία Τιμενιδών απαγόρευση εισόδου προς Πλατεία Ελευθερίας, με
υποχρεωτική κατεύθυνση από Αρχ. Παντελεήμονος – Φιλελλήνων και είσοδο
στην 25ης Μαρτίου.

ε.-Δ-ση Αρχ. Παντελεήμονος & Φιλελλήνων(Ι.Ν. Αγίας Σκέπης), προς κατάδειξη
δρομολογίου στους οδηγούς.

στ.-Δ-ση 25ης Μαρτίου & Ηφαιστίωνος (Δέλτα-Moda) απαγόρευση εισόδου
στην Ηφαιστίωνος.

ζ.-Δ-ση οδών 18ης Οκτωβρίου & Νίκης, απαγόρευση εισόδου επί της 18ης
Οκτωβρίου (σταδιακή εκτροπή, σύμφωνα με επικρατούσες συνθήκες).

η.-Δ-ση οδών 18ης Οκτωβρίου & Τσιμισκή, απαγόρευση συνέχισης – εισόδου
επί της 18ης Οκτωβρίου.

θ.-Δ-ση οδών 18ης Οκτωβρίου & Κωνσταντινουπόλεως, απαγόρευση
συνέχισης – εισόδου επί της 18ης Οκτωβρίου.

ι.-Δ-ση Ιουστιανού / Φλωρίνης, απαγόρευση εισόδου επί της Φλωρίνης προς
Μοναστηρίου.

Την Κυριακή (17-03-2013)

α.-Πλατεία Τιμενιδών.
β.-Πλατεία Ελευθερίας.
γ.-Δ-ση 18ης Οκτωβρίου & Δημοκρατίας(Δέλτα) απαγόρευση εισόδου στην
οδό Ηφαιστίωνος(σύμφωνα με επικρατούσες συνθήκες).
δ.-Δ-ση 18ης Οκτωβρίου & Τσιμισκή, απαγόρευση συνέχισης – εισόδου επί της
18ης Οκτωβρίου.
ε.-Δ-ση 18ης Οκτωβρίου & Κωνσταντινουπόλεως, απαγόρευση συνέχισης –
εισόδου επί της 18ης Οκτωβρίου.
6.- Τα εισερχόμενα οχήματα, για συμμετοχή στις πολιτιστικές εκδηλώσεις, θα
μπορούν να σταθμεύουν :
Στην ευρύτερη περιοχή των πλατειών Γρανικού και Βυζαντίου.
Ευρύτερη περιοχή και εντός Νομαρχίας.
Εθνικού Σταδίου.
6ο Δημοτικό Σχολείο (Καπετάν Γαρέφη-Περιοχή Καταρρακτών)
Σιδηροδρομικό Σταθμό.
Ευρύτερη περιοχή Δημαρχείου.
1ο Γυμνάσιο (περιοχή ΝΤΕΡΕ).
ΑΡΘΡΟ 2
α) Η κυκλοφορία των οχημάτων κατά τις ώρες απαγόρευσης κυκλοφορίας στις
παραπάνω οδούς θα διεξάγεται μέσω παρακαμπτηρίων με μέριμνα και φροντίδα του
Τμήματος Τροχαίας Έδεσσας.
β) Το Τμήμα Τροχαίας Έδεσσας εξουσιοδοτείται για τη λήψη πρόσθετων μέτρων
κυκλοφοριακής ασφάλειας, εφόσον απαιτηθεί.
γ) Η τοποθέτηση προσωρινής σήμανσης θα γίνει με ευθύνη της Δημοτικής
Αστυνομίας του Δήμου Έδεσσας.
ΑΡΘΡΟ 3
Οι παραβάτες της ΑΠΟΦΑΣΗΣ αυτής διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 420 του Ποινικού Κώδικα και των άρθρων 4, 5, 52, 103, 104 &
105 του Ν. 2696/99 «περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» όπως
τροποποιήθηκε με Ν.3542/2007.-
ΑΡΘΡΟ 4
Η απόφαση αυτή ισχύει από της δημοσίευσής της, τα δε οριζόμενα από αυτή
μέτρα ισχύουν από της τοποθέτησης των σχετικών πινακίδων σήμανσης εκτός εάν
κατά το χρόνο ισχύος των παραπάνω μέτρων η κυκλοφορία ρυθμίζεται με
τροχονόμους.