πηγή φωτογραφίας : Σωστός Δημότης - Ενημερωμένος Δημότης
πηγή φωτογραφίας : Σωστός Δημότης – Ενημερωμένος Δημότης

Η Ομοσπονδία Επαγγελματικών Βιοτεχνικών και Εμπορικών Σωματείων Ν. Πέλλας σε συνεργασία με το Κ.Ε.Κ. της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. θα οργανώσει σεμινάρια Τεχνικών Ασφαλείας Β’ και Γ΄ Κατηγορίας .
Ο Νόμος 3850/2010 παρέχει την δυνατότητα και σε εργοδότες επιχειρήσεων που ανήκουν στην Β’ και Γ΄ Κατηγόρια επικινδυνότητας να αναλαμβάνουν καθήκοντα Τεχνικού Ασφάλειας στην επιχείρησή τους, εφόσον έχουν τα κατάλληλα προσόντα.
Για περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία της ΟΕΒΕΣ Ν. Πέλλας καθημερινά 11.00 – 13.00 μ.μ. στο τηλέφωνο 2381027367.