ανεργοςΣτο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του ΕΣΠΑ, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Στήριξη των Ανέργων στην Πέλλα» έχει αναλάβει την υλοποίηση του έργου «Ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης για την ενίσχυση της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας των ανέργων στην Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας». Φορέας διαχείρισης είναι η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Η περιοχή παρέμβασης είναι η Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας.

 

 

ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΟΥΝ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

1.Κάρτα Ανεργίας φωτοτυπία

2.Ταυτότητα φωτοτυπία

3.Τίτλους Σπουδών φωτοτυπίες

4.Α.Φ.Μ. και Α.Μ.Ι., ΑΜΚΑ για να συμπληρωθούν οι αριθμοί στο έντυπο της αίτησης χωρίς αποδεικτικά.

5.Φωτοτυπία τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος από την οικεία Δ.Ο.Υ. (Στην περίπτωση που δεν υπάρχει φορολογική δήλωση να προσκομίσετε Υπεύθυνη Δήλωση που να το βεβαιώνει).

 

* Απαραίτητη προϋπόθεση για την  παρακολούθηση του προγράμματος είναι ο άνεργος να ανανεώνει την κάρτα ανεργίας του μέχρι την έναρξη του προγράμματος.

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 22 Απριλίου 2013 – 10 Μαΐου 2013

Τόπος υποβολής αιτήσεων για ανέργους των Δήμων Έδεσσας – Αλμωπίας – Σκύδρας:

Κέντρο Πρόληψης «ΟΡΑΜΑ (Φιλίππου 38 Έδεσσα Τηλ. 23810 51174), ώρες 09:00 – 13:00