αλιεια1Από τη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνεται ότι με την απόφαση αριθμ:128986(358)/05/04/2013 του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης και Οικονομίας κ. Χρήστου Γκουντενούδη, απαγορεύεται η ενάσκηση επαγγελματικής και ερασιτεχνικής αλιείας ιχθύων και λοιπών υδρόβιων ζώων, με κάθε μέσο και εργαλείο, στους ποταμούς Γαλλικό, Αξιό, Λουδία, Αλιάκμονα, Στρυμόνα, Εδεσσαίο και όλους τους παραπόταμους, χείμαρρους, ρυάκια, γεωφράγματα και υδάτινα κανάλια αυτών, καθώς και σε όλα τα λοιπά ρέοντα ύδατα της Π.Κ.Μ., συμπεριλαμβανομένης και της τεχνητής λίμνης Άγρα, από την Παρασκευή 12 Απριλίου 2013 ώρα 12 π.μ., μέχρι και την Δευτέρα 27 Μαΐου 2013 ώρα 12 π.μ..

Η απαγόρευση εκδίδεται για την προστασία της αναπαραγωγής των ιχθύων και των λοιπών υδρόβιων ζώων. Οι Αστυνομικές Αρχές και οι Δασικές Υπηρεσίες έχουν την αρμοδιότητα τήρησης – εφαρμογής της απαγόρευσης στην περιοχή αρμοδιότητάς των και την επιβολή στους παραβάτες των προβλεπόμενων από το νόμο κυρώσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στα γραφεία των Τμημάτων Αλιείας των Περιφερειακών Ενοτήτων:

1, Ημαθίας: 2331350123

2. Θεσσαλονίκης, Τμ. Αλιείας Εσωτερικών Υδάτων: 2394025138,

2394331048

3. Κιλκίς: 2341350153

4. Πέλλας: 2381351256

5. Πιερίας: 2351351141

6. Σερρών: 2321355248

7. Χαλκιδικής: 2371351261,258

 

παραποταμος