Ολοκληρώθηκε σήμερα η ημερίδα εργασίας και διαβούλευσης για την «Έξυπνη Εξειδίκευση – Smart Specialization» και την Περιφερειακή Στρατηγική Καινοτομίας, που διοργάνωσε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο της διαβούλευσης της ΠΚΜ με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την προώθηση της ανταγωνιστικότητας και εξωστρέφειας, εν όψει του σχεδιασμού της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020.

Παρόντες στη συνάντηση ήταν η Αντιπεριφερειάρχης Εξωστρέφειας, Καινοτομίας και Νέων Τεχνολογιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Τζελίνα Μακραντωνάκη, ο Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Θεοφάνης Παππάς, ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης και Οικονομίας Χρήστος Γκουντενούδης, περιφερειακοί σύμβουλοι της ΠΚΜ, εκπρόσωποι της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, πρόεδροι επιμελητηρίων και παραγωγικών φορέων, ακαδημαϊκοί και εκπρόσωποι επιχειρήσεων καινοτομίας και νέων τεχνολογιών, καθώς και υπηρεσιακοί παράγοντες της ΠΚΜ.

Ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας, κηρύσσοντας την έναρξη των εργασιών, εξή130418_Ημερίδα_για_την_έξυπνη_εξειδίκευση_στην ΠΚΜγγειλε την έναρξη του ανοιχτού, συμμετοχικού διαλόγου για τον προσανατολισμό και τη στοχοθεσία της στρατηγικής της ΠΚΜ στην επόμενη δεκαετία, με κεντρικό ζητούμενο την ανάπτυξη. «Θέλουμε και θα το πετύχουμε η Κεντρική Μακεδονία να πρωταγωνιστήσει στην υλοποίηση καινοτόμων προτάσεων για την έξυπνη εξειδίκευση, καθώς και την ανάπτυξη της καινοτομίας, της εκπαίδευσης και της έρευνας, το αποκαλούμενο και “τρίγωνο της γνώσης”, που αποτελεί το δομικό στοιχείο μιας σύγχρονης οικονομίας με θετικό αναπτυξιακό πρόσημο», υπογράμμισε ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας.

Ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας αναφέρθηκε διεξοδικά στην ανάγκη αξιοποίησης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της ΠΚΜ μέσα από την πολιτική της έξυπνης εξειδίκευσης, στο πλαίσιο της αναπτυξιακής στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Ο κ. Τζιτζικώστας επανέλαβε τις προτεραιότητες της διοίκησης να κεφαλαιοποιήσει και να αξιοποιήσει περαιτέρω τις έως τώρα αναπτυξιακές στρατηγικές και πολιτικές ως βάση της μελλοντικής ανάπτυξης, ενώ τόνισε την ανάγκη άμεσης και συνεχούς συνεργασίας μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών φορέων και οργανισμών, καθώς και με γειτονικές χώρες και άλλους ευρωπαίους εταίρους μέσα από μια πολιτική εξωστρέφειας και καινοτομίας. «Στόχος μας είναι να συνεργαστούμε με τις επιχειρήσεις, τα επιμελητήρια, τα ερευνητικά κέντρα, τα πανεπιστήμια, τους Δήμους, επιδιώκοντας να “ανακαλύψουμε” την επιχειρηματικότητα της Περιφέρειάς μας, αντί να αντιγράψουμε στρατηγικές», κατέληξε ο κ. Τζιτζικώστας.

«Η καινοτομία αποτελεί μία από τις βασικές προτεραιότητες στο πλαίσιο της νέας προγραμματικής περιόδου 2014- 2020 για μία αναμορφωμένη περιφερειακή πολιτική και ουσιώδης, δυναμική  διαδικασία  που προσφέρει  το αναγκαίο έναυσμα για την οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας» υπογράμμισε από την πλευρά της η Αντιπεριφερειάρχης Εξωστρέφειας, Καινοτομίας και Νέων Τεχνολογιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Τζελίνα Μακραντωνάκη. Αναφερόμενη στην έξυπνη εξειδίκευση η κ. Μακραντωνάκη τόνισε ότι  «στόχος της είναι να στρέψει τις οικονομίες των κρατών –μελών προς δραστηριότητες υψηλότερης προστιθέμενης αξίας, καθιστώντας τες πιο ανταγωνιστικές».

Η κ. Μακραντωνάκη παρουσίασε τις πρωτοβουλίες της Αντιπεριφέρειας  Εξωστρέφειας, Καινοτομίας και Νέων Τεχνολογιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με την υλοποίηση ευρωπαϊκών δράσεων όπως το ευρωπαϊκό έργο IKTIMED στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος MED το οποίο ολοκληρώθηκε πρόσφατα  στην ΠΚΜ ενώ αναφέρθηκε και στη βαρύτητα που δίνει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στη διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς και στη σύνδεση της παραγόμενης γνώσης με την επιχειρηματικότητα για την ανάδειξη των συγκριτικών  πλεονεκτημάτων της ΠΚΜ. «Η Αντιπεριφέρειά μας έχει θέσει ως έναν από τους κύριους στόχους της την προετοιμασία της Κεντρικής Μακεδονίας για τη νέα εποχή, γεγονός που είναι άμεσα συνυφασμένο με τη στρατηγική για την έξυπνη εξειδίκευση», σημείωσε η κ. Μακραντωνάκη, η οποία ανακοίνωσε την πρωτοβουλία της ΠΚΜ για τη σύσταση δικτύου εμπειρογνωμόνων που θα αποτελείται από εκπροσώπους όλων των εμπλεκόμενων φορέων με στόχο την υλοποίηση της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης στην Κεντρική Μακεδονία.

Στην ημερίδα συμμετείχε ως εισηγήτρια και η Προϊσταμένη του Τμήματος Ελλάδας-Κύπρου της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής και Πολιτικής Αστικής Ανάπτυξης (DGRegio) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής SabineBourdy. Η κ. Bourdy συνεχάρη τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολο Τζιτζικώστα και την Αντιπεριφερειάρχη Εξωστρέφειας, Καινοτομίας και Νέων Τεχνολογιών Τζελίνα Μακραντωνάκη για την πρωτοβουλία της ΠΚΜ να προσεγγίσει με τη διαδικασία της διαβούλευσης «από κάτω προς τα πάνω» για την έξυπνη εξειδίκευση, η οποία αποτελεί, όπως τόνισε «στρατηγική επένδυση για όλη την Ευρώπη». Η κ. Bourdy αναφέρθηκε στα νέα δεδομένα που διαμορφώνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση με την εφαρμογή της ευρωπαϊκής στρατηγικής καινοτομίας, που στοχεύει στην «έξυπνη και βιώσιμη ανάπτυξη χωρίς περιορισμούς». «Η έξυπνη εξειδίκευση αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εξασφάλιση κονδυλίων χρηματοδότησης από την Ε.Ε.», τόνισε η κ. Bourdy, η οποία έκανε λόγο για «την ανάγκη υιοθέτησης μιας στρατηγικής εξειδίκευσης, ώστε μέσα από τη συναίνεση, τη διαβούλευση και τη συνεργασία των φορέων κάθε Περιφέρειας να υπάρξει ένα κοινό όραμα για το μέλλον κάθε Περιφέρειας, με γνώμονα την ανάπτυξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και των συγκριτικών της πλεονεκτημάτων».

Κατά την εισήγησή του, ο Διευθυντής της Ερευνητικής Μονάδας Αστικής Ανάπτυξης και Περιφερειακής Καινοτομίας URENIO και καθηγητής ΑΠΘ Νίκος Κομνηνός ανέπτυξε το σκεπτικό της περιφερειακής στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης RIS3 για τις Περιφέρειες της Ελλάδας, μέσα από κατευθύνσεις έρευνας και καινοτομίας. Ο κ. Κομνηνός αναφέρθηκε διεξοδικά στην προπαρασκευαστική φάση και στο οικονομοτεχνικό σκεπτικό των 13 νέων περιφερειακών προγραμμάτων, που καταρτίζονται για κάθε Περιφέρεια της Ελλάδας. Ο κ. Κομνηνός παρουσίασε μια συνοπτική χαρτογράφηση του συστήματος συμμετοχής κάθε Περιφέρειας στην Περιφερειακή Επιτροπή Καινοτομίας, υπογραμμίζοντας τον κομβικό ρόλων των περιφερειών στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση όλων των επενδύσεων για έρευνα και καινοτομία, είτε προέρχονται από το περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα είτε από τα τομεακά επιχειρησιακά προγράμματα.

Ο εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας Παναγιώτης Χατζηνικολάου μίλησε για την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και καινοτομία στη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020, καθώς και για την περιφερειακή διάσταση του σχεδιασμού ΕΤΑΚ.

Ακολούθησε ανοιχτή συζήτηση, όπου απαντήθηκαν επιμέρους ερωτήματα σε ζητήματα καινοτομίας και έξυπνης εξειδίκευσης από τους συμμετέχοντες.