Προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής 15/04/2013 έως 20/05/2013

 

επιμορφωση μέσω

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Ανάταση Στην Πέλλα» προσκαλεί τους/τις κατοίκους των Δήμων Αλμωπίας, Έδεσσας, Πέλλας, Σκύδρας για συμμετοχή στο τοπικό σχέδιο για την απασχόληση “Δίκτυο Προώθησης ανέργων στην απασχόληση μέσω της εξειδικευμένης πιστοποίησης δεξιοτήτων”.

Οι ομάδες δυνητικών ωφελουμένων είναι οι:

I.Άνεργοι/ες δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

II.Νέοι/ες επιστήμονες (ιατροί, οδοντίατροι, κτηνίατροι, φαρμακοποιοί, δικηγόροι, μηχανικοί που είναι απόφοιτοι Πανεπιστημιακών και Πολυτεχνικών Σχολών) 

III.Αγρότες/ισσες
και οι οποίοι πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής για την ένταξή τους στις Δράσεις του Σχεδίου.

Οι ωφελούμενοι, εφόσον ολοκληρώσουν τις δράσεις Κατάρτισης-Επιμόρφωσης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης, θα προωθηθούν στην απασχόληση είτε μέσω της ίδρυσης/επέκτασης της δικής τους επιχείρησης, είτε μέσω της πρόσληψης τους σε επιχείρηση, είτε μέσω της ένταξής τους σε άλλα προγράμματα.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής 15/04/2013 έως 20/05/2013.
Την αναλυτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, το έντυπο της αίτησης συμμετοχής και πληροφορίες για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα βρείτε στην ιστοσελίδα www.anatasistinpella.gr  και στο Δήμο Αλμωπίας από τη κα Μαρία Φάφκα, στο τηλέφωνο 2384350241/242,εργάσιμες μέρες και ώρες.