ΤΖΙΤΖΙ3Τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 11 Απριλίου 2013, στις 13:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του  Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης (Βασ. Όλγας 198, Θεσσαλονίκη),  με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1. Επερώτηση του Αντιπροέδρου Περιφερειακού Συμβουλίου Κ.Μ. Χαράλαμπου Μπαρπουνάκη με θέμα: «Σχεδιασμός – Υλοποίηση και Προοπτική των έργων του ΕΣΠΑ».

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1ο : Ενημέρωση για την λειτουργία σταθμών διοδίων στην Πιερία.

Εισηγήτρια:     Σοφία Μαυρίδου, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πιερίας.

 

ΘΕΜΑ 2ο: 3η Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013.

Εισηγήτρια:    Aθηνά Αηδονά-Αθανασιάδου, Αντιπεριφερειάρχης, Πρόεδρος    Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ.

 

ΘΕΜΑ 3ο : Κατάρτιση  προγράμματος επενδυτικών δαπανών Π.Κ.Μ. 2013, χρηματοδοτούμενο από Κ.Α.Π. και Π.Δ.Ε., προϋπολογισμού 19.450.660,00€

Εισηγήτρια: Αθηνά Αηδονά -Αθανασιάδου, Αντιπεριφερειάρχης, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ.

 

ΘΕΜΑ 4ο: Κατάρτιση  Προγραμμάτων Επενδυτικών Δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Σερρών έτους 2013 χρηματοδοτούμενων από:

(α) Ίδιους Πόρους (Τέλη Μεταβίβασης Αυτοκινήτων) και

(β) Τ.Ε.Ο. (Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας)

Εισηγήτρια: Αθηνά Αηδονά -Αθανασιάδου, Αντιπεριφερειάρχης, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ.

 

ΘΕΜΑ   5ο:    Έγκριση κατάρτισης προγραμμάτων επενδυτικών δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας έτους 2013 χρηματοδοτούμενων από:

(α) Πρόγραμμα Σχολικής Στέγης – Πιστώσεις Ο.Σ.Κ.,

(β) Μικροκατασκευές (Αθλητικών έργων Γ.Γ.Α.),

(γ) Ίδιους πόρους (Τέλη  Μεταβίβασης Αυτοκινήτων ),

(δ) Τ.Ε.Ο. (Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας)

Εισηγήτρια: Αθηνά Αηδονά -Αθανασιάδου, Αντιπεριφερειάρχης, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ.

 

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση κατάρτισης προγραμμάτων επενδυτικών δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς έτους 2013 χρηματοδοτούμενων από:

(α) Ίδιους πόρους

(β) Τ.Ε.Ο. (Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας)

(γ) Πιστώσεις Ο.Σ.Κ.

Εισηγήτρια: Αθηνά Αηδονά -Αθανασιάδου, Αντιπεριφερειάρχης, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ.

 

ΘΕΜΑ 7ο: Κατάρτιση  Προγραμμάτων Επενδυτικών Δαπανών Περιφερειακής   Ενότητας Πιερίας έτους 2013 χρηματοδοτούμενων από:

(α) Ίδιους Πόρους (Τέλη Μεταβίβασης Αυτοκινήτων)

(β) ΥΠΕΣΣΔΑ

(γ) Αναπτυξιακών Πόρων

(δ) Προστίμων

(ε) Τόκων

(στ) ΟΣΚ 2013-2016

Εισηγήτρια: Αθηνά Αηδονά -Αθανασιάδου, Αντιπεριφερειάρχης, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ.

 

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση κατάρτισης προγραμμάτων επενδυτικών δαπανών Περιφερειακής    Ενότητας Χαλκιδικής έτους 2013 χρηματοδοτούμενων από:

(α) Ίδιους πόρους  και

(β) Ανταποδοτική τέλη

Εισηγήτρια: Αθηνά Αηδονά -Αθανασιάδου, Αντιπεριφερειάρχης, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ.

 

ΘΕΜΑ 9ο:  Έγκριση Θέσπισης Πάγιων Χορηγημάτων Καθαριότητας ΠΕ Πέλλας για το χρονικό διάστημα από 01/04/2013 έως 31/12/2013

Εισηγήτρια: Αθηνά Αηδονά -Αθανασιάδου, Αντιπεριφερειάρχης, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ.

 

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση Θέσπισης Πάγιων Χορηγημάτων Καθαριότητας Γραφείων ΠΕ Ημαθίας και Διευθύνσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης για το έτος 2013 στον φορέα 0721 ΚΑΕ 1232.

Εισηγήτρια: Αθηνά Αηδονά -Αθανασιάδου, Αντιπεριφερειάρχης, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ.

 

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης για την εφαρμογή επίγειου προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών στην περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών για το έτος 2013.

Εισηγήτρια: Αθηνά Αηδονά -Αθανασιάδου, Αντιπεριφερειάρχης, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ.

 

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση του Έργου «ΧΩΡΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 5ης Δ.Ε. ΝΟΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ» μεταξύ ΦΟΔΣΑ 5ης ΔΕ Χαλκιδικής και Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής.

Εισηγήτρια:     Αθηνά Αηδονά -Αθανασιάδου, Αντιπεριφερειάρχης, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ.

 

ΘΕΜΑ 13ο: Επιστροφή Αχρεωστήτως Καταβληθέντων Τελών της Π.Ε. Κιλκίς

Εισηγήτρια: Αθηνά Αηδονά -Αθανασιάδου, Αντιπεριφερειάρχης, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ.

 

ΘΕΜΑ 14ο: Ορισμός νέου εκπροσώπου της Π.Κ.Μ.- Π.Ε.Κιλκίς στο Διοικητικό Συμβούλιο  του Κέντρου Κοινωνικής Στήριξης Κιλκίς.

Εισηγητής: Χρήστος Γκουντενούδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Κιλκίς.

 

ΘΕΜΑ 15ο: Παροχή γνωμοδότησης αναφορικά με τη χορήγηση άδειας εκμετάλλευσης λατομείου αδρανών υλικών – δανειοθαλάμου στην περιοχή της τοπικής κοινότητας Χειμάρρου της Δημοτικής Ενότητας Στρυμονικού του Δήμου Ηράκλειας, Νομού Σερρών για την εξυπηρέτηση των αναγκών κατασκευής του έργου «Οδικό Τμήμα 60.2.2: Ριζιανά –Λευκώνας (2ο υποτμήμα) του Κάθετου άξονα 60: Θεσσαλονίη – Σέρρες- Προμαχώνας της Εγνατίας Οδού»

Εισηγητής: Ιωάννης Μωυσιάδης , Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών.

 

ΘΕΜΑ 16ο: Σύναψη σύμβασης διαβαθμιδικής συνεργασίας μεταξύ του  Δήμου  Αριστοτέλη και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας – Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής.

Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής.

 

ΘΕΜΑ 17ο:  Σύναψη σύμβασης διαβαθμιδικής συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Ν. Προποντίδας και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας – Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής.

Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής.

ΤΖΙΤΖΙ2

 

 

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία

Γραφείο Τύπου