Από το Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Μ.Ε. Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνεται ότι κατά το μήνα Μάρτιο του 2013, η υπηρεσία διενήργησε ελέγχους και ανέπτυξε δράσεις στους τομείς ευθύνης της ως εξής:

 πλανόδιος

1. Εκδόθηκαν 24 άδειες παραγωγών υπαιθρίου πλανοδίου εμπορίου.

 

2. Χορηγήθηκαν 3 βεβαιώσεις που αφορούν το Υπαίθριο Εμπόριο.

 

3. Θεωρήθηκαν και ελέγχθηκε η ορθή συμπλήρωση 14 βιβλίων διακίνησης καυσίμων.

 

4. Διενεργήθηκαν έλεγχοι σε

Εμπορικά καταστήματα: 61

Ιχθυοπωλεία: 28

Κρεοπωλεία: 12

Οπωροπωλεία: 40

Πρατήρια υγρών καυσίμων: 05

Λαϊκές  Αγορές: 3 (123 πάγκοι)

Bυτιοφόρα μεταφοράς και διανομής πετρελαίου θέρμανσης: 3

Επιχειρήσεις τροφίμων (καταστήματα λιανικής και διανομείς): 9

Επιχειρήσεις βιομηχανικών προϊόντων: 6

Επιχειρήσεις μαζικής εστίασης: 21

Παρασκευαστές συσκευαστές τροφίμων: 4

 

5. Πραγματοποιήθηκαν έκτακτοι έλεγχοι:

– σε 5 πρατήρια υγρών καυσίμων ελέγχθηκε η ακρίβεια 40 μετρικών οργάνων όγκου-επιφάνειας (αντλίες-μετρητές).

 

6. Κατά την εκτέλεση του προγράμματος περιοδικού ελέγχου Μέτρων και Σταθμών σε 760 επιχειρήσεις (καταστήματα, πωλητές λαϊκών αγορών κ.λ.π.) ελέγχθηκε η ακρίβεια 968 ζυγών πλαστίγγων κ.λ.π. και σε 39 επιχειρήσεις (πρατήρια υγρών καυσίμων, βυτιοφόρα κ.λ.π.) ελέγχθηκε η ακρίβεια 354 αντλιών, μετρητών κ.λ.π.                                                                                                 Σε 4 αιτήματα πρατηριούχων έγινε αρχικός έλεγχος 16 αντλιών υγρών καυσίμων.

 

7. Ελήφθησαν 47 δείγματα για εξέταση στο ΓΧΚ (37 τροφίμων, 2 βιομηχανικών προϊόντων και 8 υγρών καυσίμων).

 

8. Αποτελέσματα δειγματοληψιών τρέχουσας και προηγούμενων περιόδων:

  Δείγματα βιομηχανικών ειδών: 2 ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΑ, 1 ΜΗ ΣΥΜΦΩΝΟ.

 

9. Δεσμεύσεις (αθροιστικά ανά αιτία):

Σε 2 επιχειρήσεις δεσμεύτηκαν συνολικά   48 κιλά τροφίμων διότι δεν έφεραν επί της συσκευασίας τους ενδείξεις στην Ελληνική γλώσσα κατά παράβαση του άρθρου 30 της 7/2009 Αγορανομικής Διάταξης.

 

10. Διερευνήθηκαν 13 καταγγελίες -παράπονα.

 

11. Διαπιστώθηκαν 17 παραβάσεις αγορανομικού περιεχομένου.

 

12. Διαβιβάστηκαν  στον αρμόδιο εισαγγελέα 18 μηνυτήριες αναφορές.

 πρόστιμο

13. Επιβλήθηκαν:

• Σε 8 επιχειρήσεις  άμεσα πρόστιμα, συνολικού ύψους 9.500€  για αγορανομικές παραβάσεις σύμφωνα με το Ν. 3668/08.

• 6 πρόστιμα συνολικού ύψους 30.000€ για αγορανομικές παραβάσεις σύμφωνα με το Ν. 3668/08 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4072/2012.

• Σε 12 επιχειρήσεις πρόστιμα με 11 Αποφάσεις Αντιπεριφερειάρχη συνολικού ύψους 28.000€ για μη κανονικά – μη ασφαλή τρόφιμα σύμφωνα με την ΚΥΑ 15523/06.

 

14. Δέκα επιδόσεις εγγράφων

Σύνολο επιβληθέντων προστίμων:  67.500.

 

15.Άλλα άξια αναφοράς:

– Οι δειγματοληψίες και χημικές αναλύσεις τροφίμων για το έτος 2013 πραγματοποιούνται βάση πρωτοκόλλου συνεργασίας της Υπηρεσίας μας με την Β΄ Χημική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης του Γενικού Χημείου του Κράτους.

– Κατά την διάρκεια των εορτών των Απόκρεω, και βάση προγραμματισμού της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή, πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι και δειγματοληψίες σε αποκριάτικα είδη (αφροί-σπρέι σερπαντίνας, αποκριάτικες μάσκες και αποκριάτικα ενδύματα).

– 1 συμμετοχή σε κλιμάκια ελέγχου αγορών στο Δήμο Ευόσμου.