αμειψοραΑνάρτηση Aρχικής Κατάστασης Κατάταξης της Δράσης 1.4 “Αμειψισπορά με ξηρικές καλλιέργειες σε καπνοπαραγωγικές περιοχές .

 

Ανακοινώνεται ότι σήμερα Τετάρτη  15-05-2013 αναρτήθηκε στα Γραφεία του Τμήματος Φυτικής & Ζωικής Παραγωγής Γιαννιτσών της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πέλλας Αρχική Κατάσταση  Κατάταξης Δικαιούχων της Δράσης 1.4 “Αμειψισπορά με ξηρικές καλλιέργειες σε καπνοπαραγωγικές περιοχές” της υπ΄ αριθμ. 4542/02-04-2012 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για νέες εντάξεις.

           

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την παρ. 4 του αρθρ. 11 της αρ 12194/07-11-2011  ΚΥΑ η υποβολή ενστάσεων πραγματοποιείται εντός επτά  (7) εργάσιμων ημερών. Για οποιαδήποτε πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Φυτικής & Ζωικής Παραγωγής Γιαννιτσών της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής (Πλατεία ΠΙΚΠΑ, 58100 Γιαννιτσά. τηλ. 2382084404)