Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία τα τέσσερα (4) προγράμματα κατάρτισης για γεωτεχνικούς επιστήμονες, άνεργους και ελεύθερους επαγγελματίες, τα οποία υλοποίησε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο του έργου με το ακρωνύμιο “GEOPROMOTION”. 

130516_Ekdilwsi GeopromotionΣε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε για την ολοκλήρωση των προγραμμάτων κατάρτισης, τα οποίο προσέφεραν στους συμμετέχοντες γεωτεχνικούς εκπαίδευση υψηλών προτυποποιημένων προδιαγραφών σχετικά με την πρόληψη, την αντιμετώπιση και τη διαχείριση των φυσικών καταστροφών στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας Βουλγαρίας, ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας παρέδωσε στους καταρτιζόμενους βεβαιώσεις παρακολούθησης και συμμετοχής.

“Η δια βίου μάθηση και η κατάρτιση των νέων  άνεργων επιστημόνων και επαγγελματιών αποτελεί έναν από τους βασικούς άξονες της πολιτικής που εφαρμόζουμε στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Είναι η έμπρακτη απάντησή μας στην καταπολέμηση της ανεργίας, μέσα από την ενίσχυση των ελεύθερων επαγγελματιών και την αναβάθμιση των προσόντων των νέων ανθρώπων, του πολλά υποσχόμενου  δυναμικού της  περιοχής μας, και τη σύνδεσή τους με την αγορά εργασίας. Αξιοποιούμε πόρους από Ευρωπαϊκά προγράμματα ώστε να αντιμετωπίσουμε την ανεργία και να συμβάλλουμε ουσιαστικά στην προσπάθεια ανάκαμψης της χώρας”, σημείωσε ο  Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας.

Το εν λόγω έργο, με  τίτλο  «JOINT FRAMEWORK  FOR THE PROVISION OF STANDARDIZED SERVICES TO GEOTECHNICAL ENGINEERS FOR (E)TRAINING ON NATURAL RISKS – CIVIL PROTECTION AND FOR PROMOTING ACCESS TO THE LABOUR MARKET» (Επιμόρφωση και εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση γεωτεχνικών σε θέματα πρόληψης, διαχείρισης και αντιμετώπισης περιβαλλοντικών κινδύνων και ανάπτυξη ηλεκτρονικού γραφείου διαμεσολάβησης για την προώθησή τους στην αγορά εργασίας), εντάσσεται στο πλαίσιο του Ε.Π. Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία «Ελλάδα-Βουλγαρία 2007-2013».

Γενικός στόχος του έργου “Geopromotion” είναι η διασύνδεση της αγοράς με τον κεντρικό σχεδιασμό σχετικά με την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, σε συνδυασμό με τα υψηλά κριτήρια που θα πρέπει να διαθέτουν οι γεωτεχνικοί, προκειμένου να προσφέρουν εξειδικευμένες υπηρεσίες στον τομέα της πολιτικής προστασίας.

Στο Ευρωπαϊκό Έργο Geopromotion συμμετέχουν ως εταίροι από την Ελλάδα και τη Βουλγαρία το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ως Επικεφαλής εταίρος , η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, το Διαβαλκανικό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης, το Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος  και το Βουλγαρικό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης.

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του Έργου «GEOPROMOTION» η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας διοργάνωσε δύο επιδοτούμενους κύκλους σεμιναρίων κατάρτισης με θέμα «Φυσικοί Κίνδυνοι (Natural Risks) – Πολιτική Προστασία (Civil Protection)»  για άνεργους και ελεύθερους επαγγελματίες γεωτεχνικούς. Συγκεκριμένα καταρτίστηκαν 40 άνεργοι και 40 ελεύθεροι επαγγελματίες γεωτεχνικοί. Το σύνολο των ωρών κατάρτισης ήταν 250 ώρες και διήρκεσε από 11/2/2013 – 1/04/2013. 150 ώρες κατάρτισης καλύφθηκαν από τη θεωρία ενώ 100 από την πρακτική άσκηση.

Το θεωρητικό μέρος της κατάρτισης περιλάμβανε 15 διαφορετικές εκπαιδευτικές ενότητες, οι οποίες κάλυψαν ένα ευρύ φάσμα τομέων όπως περιβαλλοντική νομοθεσία – πολιτική προστασία, θέματα που αφορούν στην αντιμετώπιση, πρόληψη και διαχείριση φυσικών καταστροφών, τρόπους πρόληψης αντιμετώπισης και διαχείρισης φυσικών καταστροφών με καινοτόμους μεθόδους, καθώς και την προετοιμασία των εκπαιδευόμενων για την αγορά εργασίας. 

            Τα μαθήματα πραγματοποιήθηκαν από πιστοποιημένους εκπαιδευτές με επαγγελματική εμπειρία σε προγράμματα κατάρτισης, ενώ  πρακτική άσκηση των καταρτιζόμενων έγινε στις εγκαταστάσεις του Διαβαλκανικού Κέντρου Περιβάλλοντος στο Λαγκαδά και στο Αγρόκτημα του Α.Π.Θ στην περιοχή της Θέρμης.