καρασμανιςΔενδιας0Ο Γιώργος Καρασμάνης με ερώτηση που κατέθεσε στις 13/05/2013 στη Βουλή, ζητούσε από τον Υπουργό Δημοσίας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη την άμεση διευθέτηση μιας σειράς εκκρεμών υποθέσεων που αφορούν το Πυροσβεστικό Σώμα, όπως το θέμα της πρόσληψης των 725 επιτυχόντων δοκίμων πυροσβεστών, την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου και ζητήματα εποχικών πυροσβεστών.

Απαντώντας στον Γιώργο Καρασμάνη  ο Υπουργός Δημοσίας Τάξης κ. Δένδιας μεταξύ άλλων αναφέρει:

Όσον αφορά την εκκρεμή πρόσληψη των 725 επιτυχόντων δοκίμων πυροσβεστών:

πυροσβέστες«…Την παρούσα χρονική στιγμή δεν έχει προσδιορισθεί η ημερομηνία πρόσληψής τους και προς τούτο συνεργαζόμαστε με το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την επίλυση του ζητήματος ».

Όσον αφορά την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου και τα ζητήματα των εποχικών πυροσβεστών:

«…Σε ότι αφορά στην πρόσληψη 1.500 πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης κατά την αντιπυρική περίοδο έτους 2013, σας πληροφορούμε ότι…. εγκρίθηκε η κίνηση των διαδικασιών για την πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ( μέχρι 5 μήνες ) και το σχετικό τροποποιητικό π.δ. βρίσκεται στο Ε΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Επιπροσθέτως, σας γνωρίζουμε ότι έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ελέγχου αυτεπάγγελτης αναζήτησης των δικαιολογητικών πρόσληψης των 4.000 επιτυχόντων πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης και έχουν προσληφθεί 131 πρώην εποχικοί πυροσβέστες και 32 ιδιώτες επιλαχόντες. Αναφορικά με τους επιπλέον 1.000 εποχικούς πυροσβέστες, δεν είναι δυνατή, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, η πρόσληψή τους διότι δεν πληρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις…».