μεταμορφωσηΟ Δήμος Αλμωπίας σας ενημερώνει ότι και εφέτος θα λειτουργήσουν οι κατασκηνώσεις Κρατικού Προγράμματος, οι οποίες αποτελούν πρόγραμμα  κοινωνικοπρονιακού χαρακτήρα και απευθύνονται κυρίως σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού (άνεργοι, μονογονεϊκές οικογένειες, ανασφάλιστοι, ενδεείς, οικογένειες σε κρίση, μειονότητες, κλπ), που πλήττονται ιδιαίτερα από τη δημοσιονομική κρίση.

Κάθε παιδί πριν από την εγγραφή του θα εξετάζεται από γιατρούς Κρατικών Υγειονομικών Υπηρεσιών (νοσοκομεία, ασφαλιστικά ταμεία,κλπ) και είναι απαραίτητη η προσκόμιση του βιβλιαρίου υγείας του παιδιού.

Για κάθε παιδί θα συμπληρώνεται η ειδική καρτέλα με όλα τα στοιχεία του παιδιού συμπληρωμένα.

Η σωστά συμπληρωμένη καρτέλα διευκολύνει τους αρμόδιους για την παρακολούθηση του παιδιού, ενώ είναι απαραίτητο στοιχείο για να βοηθηθούν οι αρμόδιες υπηρεσίες στη στατιστική παρακολούθηση του προγράμματος.

μεταμορφωση1Σχετικά σας γνωρίζουμε ότι αποκλείονται μέχρι αποκαταστάσεως της υγείας τους, παιδιά που πάσχουν από μεταδοτικά νοσήματα και εντελώς τα παιδιά που πάσχουν από ψυχονευρωτικά νοσήματα.

Οι εγγραφές των παιδιών θα γίνονται μέχρι 14-6-2013 στο Δήμο Αλμωπίας και στο Τμήμα Πρόνοιας και Κοινωνικής Προστασίας, στο τηλέφωνο 2384350207, κ. Χατζηαβραμίδου Ευδοκία.

Κατά την εγγραφή των παιδιών θα πρέπει οι γονείς να υποβάλλουν φωτοαντίγραφο του εκκαθαριστικού της εφορίας ή υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη από την Εφορία στην οποία θα αναγράφεται ότι δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν φορολογική δήλωση καθώς και το ύψος του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος.

Σε περίπτωση που επιλεγεί κάποιος κατασκηνωτής να συμμετέχει στο κατασκηνωτικό πρόγραμμα θα πρέπει να πληρώσει το ποσό των 30,00 ευρώ σε λογαριασμό του Δήμου Πολυγύρου που θα του υποδειχθεί. Τα παιδιά των πολύτεκνων και τρίτεκνων οικογενειών δεν θα πληρώνουν καθόλου συμμετοχή.