Χορευτική εκδήλωση από το Γυμναστήριο BODY ART fitness and dance studio στην Έδεσσα της Θωμαή Μαραντίδου
Τετάρτη 19 Ιουνίου 2013 ώρα 20,00 είσοδος ελεύθερη

bodyart