συμπυριναΣχετικά με την συγκέντρωση και διακίνηση ροδάκινων μεταποίησης (συμπύρηνα), ενημερώνουμε όλους τους ενδιαφερόμενους ότι σύμφωνα την 623/26-07-2007(ΦΕΚ 1370 Β’/02-08-2007) Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Δημόσιας Τάξης και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων με θέμα: «Συμπληρωματικά μέτρα για τη ρύθμιση θεμάτων διακίνησης των Συμπύρηνων Ροδάκινων» και προκειμένου να διασφαλιστεί η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή της πρώτης ύλης των Συμπύρηνων ροδάκινων που προορίζονται για τη μεταποίηση, θα πρέπει όσοι ενδιαφερόμενοι δεν έχουν ακόμη καταθέσει τα δικαιολογητικά που προβλέπει η εν λόγω ΚΥΑ και είναι ήδη γνωστά από προηγούμενα έτη, να προβούν άμεσα στις σχετικές ενέργειες καθώς ξεκινούν οι έλεγχοι από την ειδική επιτροπή ελέγχου για την εφαρμογή των προβλεπομένων μέτρων.

Ειδικότερα, όλοι όσοι συγκεντρώνουν και διακινούν ροδάκινα συμπύρηνα προς μεταποίηση θα πρέπει να διαθέτουν την σχετική άδεια που προβλέπει η Υπουργική Απόφαση και χορηγείται μετά από εισήγηση από την ορισθείσα με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Πέλλας, Επιτροπή.

Περισσότερες πληροφορίες στην Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας, στα τηλέφωνα : 23813 51294, 51398 (Έδεσσα) 23820 84419 (Γιαννιτσά).

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΤΡΥΦΩΝ ΤΣΑΝΤΑΚΗΣ