Τροπολογία σε Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Οικονομικών που θα συζητηθεί εντός της ερχόμενης εβδομάδας, κατέθεσε ο Γιώργος Καρασμάνης.

συγχωνεύσειςΜε πλήρως τεκμηριωμένη ¨αιτιολογική έκθεση¨, προτείνει: Από την κυβερνητική απόφαση για τη συγχώνευση όλων των Δημοσίων Υπηρεσιών και την μεταφορά τους στις Πρωτεύουσες των Νομών, να εξαιρεθούν οι ελάχιστοι Νομοί της χώρας που έχουν την ιδιαιτερότητα, άλλη να είναι η μεγαλύτερη πληθυσμιακά πόλη τους, και άλλη να έχει οριστεί ως Πρωτεύουσα.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της τροπολογίας που κατέθεσε ο Βουλευτής.

 

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Του Υπουργείου Οικονομικών «Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ, Ρύθμιση θεμάτων ΕΛ.ΤΕ.., Αναμόρφωση Οργανισμού του ΝΣΚ, και άλλες διατάξεις»  

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

          Η Κυβέρνηση, στοχεύοντας – ορθώς – στη μείωση του υπερτροφικού Κράτους και στον περιορισμό του τεράστιου δημοσιονομικού κόστους, θέτει σε εφαρμογή μια πολιτική συγχώνευσης των Δημοσίων Υπηρεσιών με τη μεταφορά όλων στις πρωτεύουσες των Νομών.

          Σε ελάχιστους Νομούς της χώρας, έχουμε την ιδιαιτερότητα, άλλη πόλη να είναι η πληθυσμιακά μεγαλύτερη και άλλη, μικρότερη, να έχει οριστεί ως Πρωτεύουσα.

          Σε αυτούς τους Νομούς, η πολιτική της συγχώνευσης, δημιουργεί πολύ σοβαρά προβλήματα σε δεκάδες χιλιάδες κατοίκους των πληθυσμιακά μεγαλύτερων από την Πρωτεύουσα πόλεων που, επί σειρά ετών εξυπηρετούνται από τις καταργούμενες υπηρεσίες.

          Συνεπώς, σκόπιμο, ηθικό και κοινωνικά δίκαιο είναι, στους συγκεκριμένους ελάχιστους Νομούς, οι Δημόσιες Υπηρεσίες να εξαιρεθούν από τις συγχωνεύσεις. Αυτό, θα απέτρεπε και κάθε πιθανότητα ανάπτυξης παντός είδους ανταγωνισμών, αναβίωσης ή δημιουργίας τοπικιστικών συνδρόμων και κοινωνικής αναστάτωσης. 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

          Ειδικώς για τους Νομούς στους οποίους ως Πρωτεύουσα έχει οριστεί πληθυσμιακά μικρότερη πόλη, οι Δημόσιες Υπηρεσίες  εξακολουθούν  να λειτουργούν ως έχουν, με την υφιστάμενη δομή, και στις δύο πόλεις, και στην Πρωτεύουσα και στην πληθυσμιακά μεγαλύτερη πόλη του Νομού.

 Ο προτείνων

 

Γιώργος ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ

Βουλευτής Πέλλας