θεσσαλονίκηεμπορικάΑπό  το Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 22/19777/10-05-2002 απόφαση, η Δευτέρα 24 Ιουνίου 2013, ημέρα εορτασμού του Αγίου Πνεύματος, ορίζεται ως υποχρεωτική αργία για τα εμπορικά καταστήματα και τα καταστήματα πώλησης τροφίμων της Περιφερειακής Ενότητας (όρια του πρώην νομού) Θεσσαλονίκης.

            Επισημαίνεται ότι οι εξαιρέσεις, που αφορούν τα καταστήματα που βρίσκονται σε τουριστικούς τόπους καθώς και οι περιλαμβανόμενες στα άρθρα 7 και 9 του Β.Δ.748/1966, εξακολουθούν να ισχύουν.