χειριστές τροφίμωνΟ Δήμος Αλμωπίας σας ενημερώνει ότι ο ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ. διοργανώνει σεμινάρια Επιμόρφωσης του ΕΦΕΤ σε όλες τις πόλεις και τα νησιά της χώρας, μέσω του  προγράμματος κατάρτισης πάνω στην Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων “Επιπέδου 1”, διάρκειας 10 ωρών (2 ημέρες Χ 5 ώρες την ημέρα).

Η εκπαίδευση των χειριστών τροφίμων  αφ’ ενός μεν είναι νομική απαίτηση αφετέρου θα συμβάλλει σημαντικά στη προστασία της δημόσιας υγείας,  αφού οι υπεύθυνοι διαμορφώνουν μέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία μια νέα αντίληψη για τη διαχείριση των τροφίμων με οδηγίες εργασίας και κανόνες υγιεινής  και κυρίως  αποκτούν δεξιότητες ώστε να προβαίνουν οι ίδιοι στον «αυτοέλεγχο», να εφαρμόζουν προληπτικά συστήματα (HACCP) και να τεκμηριώνουν τις διαδικασίες αυτοελέγχου με την τήρηση των προαναφερθέντων πέντε υποχρεωτικών αρχείων τα οποία πρέπει να επιδεικνύουν σε κάθε έλεγχο από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Mε βάση την ισχύουσα νομοθεσία Υ.Α. 14708/10-08-2007/ΦΕΚ 1616/Β/17-08-2007 όλοι οι επιχειρηματίες και εργαζόμενοι σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που χειρίζονται ή έρχονται σε επαφή με τρόφιμα ή ποτά, πρέπει να εκπαιδεύονται υποχρεωτικά για την εφαρμογή των σχετικών οδηγιών ορθής υγιεινής πρακτικής.

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στη διασφάλιση της ποιότητας, την παραγωγή  ασφαλών προϊόντων και την προστασία του καταναλωτή σύμφωνα με τον Κανονισμό 852/2004, του ΕΚ για την υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων.
Στο πρόγραμμα θα παρουσιάζεται το εκπαιδευτικό υλικό που ορίζεται στην παραπάνω απόφαση και θα διδάσκουν εκπαιδευτές ενταγμένοι στο μητρώο του ΕΦΕΤ.
Θα παρουσιάζεται επίσης η νέα νομοθεσία που ισχύει για τα καταστήματα τροφίμων και τέλος θα δίδονται σαφείς κατευθύνσεις για τις νέες υποχρεώσεις που προκύπτουν καθώς και η μεθοδολογία ανταπόκρισής τους σ’ αυτές.

Στο τέλος του προγράμματος ύστερα από αξιολόγηση θα χορηγείται αντίστοιχη ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  και δικαίωμα συμμετοχής  στις εξετάσεις  που διοργανώνει ο ΕΦΕΤ.

Οι ιδιοκτήτες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, μπορούν να έρθουν σε επικοινωνία με τα γραφεία του ΠΑΣΚΕΔΙ στα τηλέφωνα 2310 932420 και 6983161473 (κο Ηλία Καλιώρα) ή μέσω της ιστοσελίδας www.paskedi.gr., προκειμένου να ενημερωθούν για τον τρόπο υποβολής αίτησης συμμετοχής στα σεμινάρια αυτά.