Στη σύσκεψη των υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Κωστή Χατζηδάκη και Εσωτερικών Ευριπίδη  Στυλιανίδη με το Δ.Σ. της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος, που πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Αθήνα, συμμετείχε ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας.

      συσκεψη1      Στην ατζέντα της συζήτησης κυριάρχησαν θέματα που αφορούν στη λειτουργία των περιφερειών και τα προβλήματα που έχουν ανακύψει, στην εξέλιξη των συγχρηματοδοτούμενων έργων του ΕΣΠΑ που ήδη υλοποιούνται, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο στρατηγικό σχεδιασμό της επόμενης προγραμματικής περιόδου 2014-2020 μέσα από συντονισμένες και στοχευμένες  δράσεις που πρέπει να γίνουν από πλευράς των Περιφερειών και των εμπλεκόμενων Υπουργείων.

            Ο κ. Τζιτζικώστας, κατά την τοποθέτησή του, τόνισε ότι είναι αναγκαίο η κεντρική κυβέρνηση να ενισχύσει το ρόλο και τη θεσμική ισχύ των αιρετών Περιφερειών και ζήτησε από τους δύο Υπουργούς οι αρμοδιότητες που μεταφέρονται στις Περιφέρειες να συνοδεύονται από τους απαιτούμενους πόρους προκειμένου να έχουν αποτελεσματική εφαρμογή. Για τη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020, ο κ. Τζιτζικώστας ζήτησε από τους δύο Υπουργούς να   συνδράμουν ώστε να επιταχυνθούν οι διαδικασίες κατάρτισης 13 περιφερειακών πολυτομεακών και πολυταμειακών προγραμμάτων, με γνώμονα τις ιδιαίτερες ανάγκες και τις θεματικές προτεραιότητες ανά Περιφέρεια. Επίσης αναφέρθηκε στη σημασία του θεσμικού ρόλου των αιρετών Περιφερειών, οι οποίες μπορούν, μέσα από το συμμετοχικό ορθολογικό και αποτελεσματικό σχεδιασμό για το νέο ΕΣΠΑ, να συμβάλλουν καταλυτικά στην εθνική συλλογική προσπάθεια εξόδου της Ελλάδας από την κρίση.

Η χώρα μας δίνει, εδώ και καιρό, μάχη στην Ευρώπη για την αύξηση των κονδυλίων για την επόμενη Προγραμματική Περίοδο. Αποτελεί αδήριτη ανάγκη για τις αιρετές Περιφέρειες έγκαιρα και άμεσα να εντοπίσουμε τις αδυναμίες μας, να αναδείξουμε τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα και να προχωρήσουμε σε ένα σχεδιασμό εναρμονισμένο με τις νέες προτεραιότητες, ένα σχεδιασμό που θα απαντάει στη κρίση, μια στρατηγική με πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα. Προς την κατεύθυνση αυτή είναι αναγκαία η αναβάθμιση του ρόλου των Περιφερειών  ώστε να ανταποκριθούμε στο όραμα της Ευρώπης των Περιφερειών μέσα από την πραγματική αποκέντρωση αρμοδιοτήτων και με ολοκληρωμένες αναπτυξιακές παρεμβάσεις, οι οποίες θα στηρίζονται  στα χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής και θα προέρχονται από έναν ενιαίο σχεδιασμό σε περιφερειακό επίπεδο”, δήλωσε κατά τη διάρκεια της σύσκεψης ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας.