δημος σκυδραςΣε τακτική συνεδρίαση έχει προσκαλέσει, για την Παρασκευή 28 Ιουνίου 2013 κι ώρα 20:00, τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Σκύδρας ο Πρόεδρός του Στάθης Ανδρεάδης με τα εξής κατά σειρά θέματα στην ημερήσια διάταξη :

1)      Ενημέρωση – συζήτηση και λήψη απόφασης για υπόθεση Παυλίδη Πρόδρομου.

2)      Τροποποίηση των αριθ.33 και 34/13 αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου ως προς την ονομασία της Κοινωνικής Δομής Μενηίδας.

3)      Ορισμός δύο μελών της μειοψηφίας στην Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου για θέματα προσωπικού.

4)      Δημοτικά τέλη ( επιστροφές ποσών – διαγραφές – ρυθμίσεις οφειλών ).

5)      Ορισμός εκπροσώπου για τη συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας μαζί με εκπροσώπους των παραγωγικών τάξεων.

6)      Οικονομική ενίσχυση ενδεών.

7)      Πρόσληψη προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. δίμηνης διάρκειας.

8)      Επιστροφή αδιάθετου υπολοίπου έργου στο Υπουργείο Μακεδονίας – Θράκης.

9)      Επικαιροποίηση της αριθ. 19/10 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου τ. Δήμου Μενηίδας για εκμίσθωσημε δημοπρασία δημοτικής έκτασης στην  Τ.Κ. Μανδάλου για ανέγερση σταυλικών εγκαταστάσεων.

10)   Αναμόρφωση προϋπολογισμού.

11)   Έγκριση ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου << Αντικατάσταση στέγης στο Δημοτικό Σχολείο Ριζού.

12)   Έγκριση ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου << Αποκατάσταση ασφαλτικών φθορών σε οδούς του Δήμου Σκύδρας.

13)   Τρόπος εκτέλεσης του έργου «Αντικατάσταση στέγης Δημοτικού Σχολείου Καλυβίων».

14)   Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής για την προμήθεια υλικών συντήρησης οχημάτων.

15)   Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής για την προμήθεια πινάκων αντλιοστασίων.

16)  ΄Εγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου  

«Τοποθέτηση πάνελ πλαγιοκάλυψης και συστήματος ψύξης – θέρμανσης στο κλειστό γυμναστήριο Σκύδρας».

17)   Αλλαγή χρήσης τμήματος του Ο.Τ. 16 Μαυροβουνίου από Κοινοτικό Κατάστημα σε Χώρο Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας.

18)   Παραγωγικές άδειες.