Τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 6 Ιουνίου 2013, στις 13:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του  Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης (Βασ. Όλγας 198, Θεσσαλονίκη),  με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

περιφερεια Θεσσ

 

 
ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1.            Επερώτηση της Παράταξης “ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ-ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ” με θέμα: “Η μονάδα κατεργασίας αποβλήτων της βιομηχανικής περιοχής Θεσσαλονίκης (Σίνδος).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

ΘΕΜΑ 1ο:Έγκριση 2ης Πρότασης Πολιτικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για τη συν-διαμόρφωση του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης (ΣΕΣ) της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Εισηγητής:    Απόστολος Γ. Τζιτζικώστας, Περιφερειάρχης Π.Κ.Μ.

 

ΘΕΜΑ   2ο: 6η Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013.

Εισηγήτρια:  Aθηνά   Αηδονά-Αθανασιάδου, Αντιπεριφερειάρχης, Πρόεδρος    Οικονομικής   Επιτροπής Π.Κ.Μ.

 

ΘΕΜΑ 3ο: Τροποποίηση της αριθμ. 418/13-12-2012 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας, για την παράταση περσινών συμβάσεων μεταφοράς μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης Π.Ε. Σερρών για το σχολικό έτος 2012-2013 κατόπιν διαδικασίας διαπραγμάτευσης.

Εισηγητές:   1. Aθηνά Αηδονά-Αθανασιάδου, Αντιπεριφερειάρχης, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ.

                            2. Ιωάννης Μωυσιάδης , Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών

 

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση Θέσπισης Πάγιων Χορηγημάτων Καθαριότητας ΠΕ Πέλλας για το χρονικό διάστημα από 01/04/2013 έως 31/12/2013 (ΑΠΟ ΑΝΑΒΟΛΗ)

Εισηγητές:   1. Aθηνά Αηδονά-Αθανασιάδου, Αντιπεριφερειάρχης, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ.

                        2. Θεόδωρος Θεοδωρίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πέλλας

 

ΘΕΜΑ  5ο:   Έγκριση δαπάνης για πάγιο κατ΄ αποκοπή χορήγημα καθαριότητας Γραφείων ΠΕ Ημαθίας και Διευθύνσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης για το έτος 2013 στον φορέα 0721 ΚΑΕ 1232. (ΑΠΟ ΑΝΑΒΟΛΗ)

Εισηγητές:   1. Aθηνά Αηδονά-Αθανασιάδου, Αντιπεριφερειάρχης, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ.

2. Κωνσταντίνος Καραπαναγιωτίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας.

 

ΘΕΜΑ 6ο : Σύναψη προγραμματικής σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης.

Εισηγήτρια: Σοφία Μαυρίδου, Τομεακή Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού, Παιδείας & Αθλητισμού ΠΚΜ.

 

ΘΕΜΑ 7Ο: Παροχή εξουσιοδότησης στη Γενική Συνέλευση του ΚΕ.ΠΟ.ΘΕ., για λήψη απόφασης διαχειριστικού ελέγχου στο Κέντρο Πολιτισμού της Π.Κ.Μ.

Εισηγητής: Σοφία Μαυρίδου, Τομεακή Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού, Παιδείας & Αθλητισμού ΠΚΜ.

 

ΘΕΜΑ 8Ο:Έγκριση που αφορά τον τρόπο  δημοπράτησης έργων Π.Ε. Ημαθίας.

Εισηγητής: Κωνσταντίνος Καραπαναγιωτίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας

 

ΘΕΜΑ 9Ο:  Επανεξέταση της υπόθεσης της κας Στεργιανής Δραμπάζης (σχετ. οι υπ’ άριθμ.180/02-06-2011, 210/23-06-2011 και 181/26-04-2012 αποφάσεις Π.Σ.Κ.Μ.)

Εισηγητής:  Ιωάννης Μωυσιάδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών

 

ΘΕΜΑ 10Ο:  Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου “Συνδέσεις Εγνατίας με οδικό δίκτυο Κόμβος Γερακαρούς- Αγ. Πρόδρομος (Μελέτη κατά τμήματα)” .

Εισηγητής: Θεοφάνης Παπάς, Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων.

 

ΘΕΜΑ 11Ο:Έγκριση δικαιολόγησης απουσιών από συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας του Περιφερειακού  Συμβούλου Νικόλαου Παπανικολάου (11η/11-04-2013, 12η/25-04-2013, 13η/23-05-2013).

Εισηγητής:  Αντώνιος Μπάμιατζης, Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Κ.Μ.