Σύσκεψη πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 27 Ιουνίου 2013, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου για το Πρόγραμμα Καταπολέμησης Κουνουπιών στην Π.Ε. Πέλλας με πρωτοβουλία του Αντιπεριφερειάρχη Πέλλας, Αναπτυξιακού Προγραμματισμού – Σχεδιασμού της Π.Κ.Μ. κ. Θεόδωρου Θεοδωρίδη. Παραβρέθηκαν ακόμη ο Εντεταλμένος Σύμβουλος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων για το πρόγραμμα κ. Λάζαρος Παρασκευαϊδης και ο Αντιδήμαρχος του Δήμου Σκύδρας κ. Σεμερτζίδης Θεοφάνης. Επίσης συμμετείχαν η Προϊσταμένη του Τμήματος Περιβαλολοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου της Π.Ε. Πέλλας και συντονίστρια του Κλιμακίου Ελέγχου κ. Ελένη Καραντώνη και τα μέλη του Κλιμακίου που είναι : οι Επόπτες Δημόσιας Υγείας κ.κ. Χρ. Παυλίδης και Κ. Μαστραντωνάκη, ο γεωπόνος κ. Σ. Μαρνασίδης από τη Δ/νση Αγρ. Οικονομίας & Κτηνιατρικής, ο γεωπόνος κ. Γ. Ιατρίδης από το Δήμο Αλμωπίας, ο γεωπόνος κ. Ν. Ουζούνης από το Δήμο Έδεσσας, η Προϊσταμένη Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Πέλλας κ. Κ. Παπαδοπούλου και η γεωπόνος κα. Ε. Ευαγγελίδου από το Δήμο Σκύδρας.

 

DSC_0969Ο κ. Θεοδωρίδης αρχικά ανέφερε ότι το Πρόγραμμα Καταπολέμησης Κουνουπιών για το 2013 θα εφαρμοστεί κεντρικά, σε επίπεδο Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και θα αφορά όλες τις Περιφερειακές Ενότητες , παρότι το περσινό μοντέλο υλοποίησης είχε πολύ ικανοποιητικά αποτελέσματα.

 

Επίσης, ο κ. Θεοδωρίδης ανέφερε ότι είχε συγκαλέσει τον Μάρτιο και τον Απρίλιο συσκέψεις με τους Δημάρχους Αλμωπίας, Έδεσσας, Σκύδρας και Πέλλας ώστε να ληφθεί απόφαση και να εφαρμοστεί το πρόγραμμα σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμματικής σύμβασης με την Αναπτυξιακή Πέλλας. Ωστόσο, μετά και από έγγραφη πρόσκληση στους Δήμους, η οποία δεν έτυχε ανταπόκρισης από όλους, η Π.Ε. Πέλλας προτίθεται να συνάψει προγραμματική σύμβαση, ώστε, να συσταθούν συνεργεία ψεκασμών σε τοπικό επίπεδο, με τη μέθοδο της αυτεπιστασίας και να πραγματοποιηθούν ψεκασμοί στο αστικό περιβάλλον. Επισημαίνεται ότι η Περιφερειακή  Ενότητα Πέλλας πρόκειται να συνδράμει στην πρόταση αυτή με το ποσό των 20.000,00 € ενώ από τους Δήμους ζητήθηκε η συνδρομή των 5.000,00 € έκαστος.

 

Όπως δήλωσε ο κ. Θεοδωρίδης στο περιθώριο της σύσκεψης : «Έχω προτείνει και θα προχωρήσουμε με το Δήμο Έδεσσας και όποιον Δήμο ανταποκριθεί, να αντιμετωπίσουμε την όχληση από τα κουνούπια σε τοπικό επίπεδο σε σημεία με έντονη εστίαση, κυρίως σε τοπικές κοινότητες όπου το φαινόμενο βρίσκεται σε έξαρση.. Άλλωστε, επιδιώκουμε τη συνεργασία των Δήμων και των τοπικών παραγόντων για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Το έργο του Κλιμακίου Ελέγχου είναι καθοριστικό για την καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση των κουνουπιών και φέτος, για την προστασία της δημόσιας υγείας των κατοίκων της Πέλλας. Εξάλλου από το 2012 είχα προτείνει τα παρακάτω μέτρα:

 

  Την έναρξη διαδικασίας υλοποίησης του προγράμματος στα τέλη του χειμώνα με αρχές της άνοιξης η οποία θεωρείται επιβεβλημένη με δεδομένο την καταγραφή και κατά το 2011 κρουσμάτων εγκεφαλίτιδας που οφείλονταν στον ιό του Δυτικού Νείλου στην Π.Ε. Πέλλας, τις έντονες αλλαγές τα τελευταία χρόνια των κλιματολογικών συνθήκων, αλλά και των νέων επιδημιολογικών δεδομένων επανεμφάνισης μετά από πολλά χρόνια επιβεβαιωμένων κρουσμάτων ελονοσίας στην χώρα μας, με στόχο  πιο αποδοτικά αποτελέσματα προνυμφοκτονίας και αποφύγει όσο είναι εφικτό εφαρμογή ακμαιοκτονίας.

  Την αναγκαιότητα κατά τον ορισμό εκπροσώπου των Δήμων επιστημονικού προσωπικού (γεωπόνου, περιβαλλοντολόγου, Υγιεινολόγου  κ.λ.π.) σε συνδυασμό  με ορισμό εκπροσώπων των Τοπικών Συμβουλίων για καλύτερο συντονισμό και έλεγχο της αναδόχου εταιρείας.

  DSC_0970Λεπτομερής χαρτογράφηση των υπαρχόντων αλλά και των δυνητικών εστιών ανάπτυξης των κουνουπιών εντός  αστικών και περιαστικών περιοχών των οικισμών της Π.Ε. Πέλλας  με πιθανή αν κριθεί αναγκαίο ένταξη και άλλων περιοχών της Π.Ε. Πέλλας καθώς και ένταξη των εγκαταστάσεων επεξεργασίας αστικών και βιομηχανικών απόβλητων (Δημοσίων και ιδιωτικών) αλλά και των ενδιάμεσων επιφανειακών  αποδεκτών ως τον τελικό αποδέκτη των παραπάνω εγκαταστάσεων.  

   Λήψη μέτρων από τους Δήμους  για την ριζική  αντιμετώπιση και εξάλειψη  των υπαρχόντων εστιών όπως παράνομες συνδέσεις αστικών και μη λυμάτων σε τσιμενταύλακες όμβριων υδάτων , σταυλικές εγκαταστάσεις οι οποίες λειτουργούν άνευ αδείας και χωρίς υποδομές προστασίας του περιβάλλοντος κλπ.

    Συντήρηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες (ΓΟΕΒ – ΤΟΕΒ κλπ) όλων των τάφρων, αποστραγγιστικών καναλιών, κλπ. αρμοδιότητας τους για τον καθαρισμό και την αποκατάσταση της ροής τους με κύριο στόχο την εξάλειψη στάσιμων υδάτων από οποιεσδήποτε αιτίες ώστε να μην αποτελούν εστίες  ανάπτυξης κουνουπιών.

    Την ύπαρξη Μέτρου Αξιολόγησης παραχθέντος έργου για καταμέτρηση του επιπέδου όχλησης της ποσόστωσης μείωσης κουνουπιών για αντίληψη και αξιολόγηση του αναμενόμενου αποτελέσματος.

 

Από την πλευρά του ο κ. Παρασκευαϊδης Λάζαρος ως αρμόδιος για το Πρόγραμμα Καταπολέμησης Κουνουπιών και σύμβουλος της Π.Ε.Δ. τόνισε τη σημασία να ξεκινήσει άμεσα η αντιμετώπιση των κουνουπιών ιδιαίτερα σε περιοχές που βρίσκονται κοντά σε ορυζώνες και παρουσιάζουν έντονο πρόβλημα. Επισήμανε με τη σειρά του το σημαντικό ρόλο του Κλιμακίου το οποίο θα παρεμβαίνει στην κατάρτιση του προγράμματος ψεκασμών για την άμεση καταπολέμηση των κουνουπιών ανάλογα με το βαθμό εστίασης και όχλησης. Ευχαρίστησε τον κ. Θεοδωρίδη για την πρόσκληση στη σύσκεψη και δήλωσε πρόθυμος να βοηθήσει και σε τεχνικό επίπεδο.

Η σύσκεψη ολοκληρώθηκε με συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του Κλιμακίου Ελέγχου για καλύτερο συντονισμό και αποτελεσματική επικοινωνία και συνεργασία.