καρασμανιςΕύλογο προβληματισμό στους επενδυτικούς κύκλους, αναστάτωση αλλά και απορίες, έχει προκαλέσει η ανεξήγητη καθυστέρηση της εφαρμογής του επενδυτικού Νόμου (4146/13), που αφορά στην τροποποίηση των Αναπτυξιακών Νόμων 3299/04 και 3908/11 και ο οποίος δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στιε 18 Απριλίου 2013.

          Το εκπληκτικό είναι ότι, ενώ έχει οριστεί και καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για τον πρώτο κύκλο η 18η Ιουνίου, μέχρι σήμερα – δέκα μόλις μέρες πριν την εκπνοή της – το ηλεκτρονικό πρωτόκολλο παραμένει κλειστό (!) και ουδείς εκ των ενδιαφερομένων υποψήφιων επενδυτών μπορεί να υποβάλλει σχετική αίτηση!!

          ΕΠΕΙΔΗ, ειδικότερα σε μια περίοδο που η χώρα δοκιμάζεται από δεινή οικονομική κρίση και, κοινή παραδοχή είναι, ότι μονόδρομο στην αντιμετώπισή της αποτελούν οι επενδύσεις…

          ΕΠΕΙΔΗ, η ίδια φιλοσοφία του επενδυτικού Νόμου, συνίσταται ακριβώς στις ¨φαστ τρακ¨ – δηλαδή στις μη χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες (γι’ αυτό άλλωστε έθεσε και την ¨σφιχτή¨ χρονικά καταληκτική ημερομηνία της 18ηςΙουνίου…

          ΕΠΕΙΔΗ, οι δια των επενδύσεων ανάπτυξη, μπορεί να ¨φρενάρει¨ την γεωμετρική αύξηση της ανεργίας στ χώρα μας,     

          ΕΠΕΙΔΗ, εκατοντάδες είναι οι υποψήφιοι επενδυτές των οποίων η δραστηριοποίηση θα δημιουργήσει πολλές νέες θέσεις εργασίας…

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κύριος Υπουργός

–         Ποιος είναι ο λόγος που ο συγκεκριμένος επενδυτικός Νόμος παραμένει ανεφάρμοστος;

–         Τι νόημα είχε ο ορισμός της καταληκτικής ημερομηνίας της 18ης Ιουνίου, εφόσον οι αρμόδιες υπηρεσίες αποδεδειγμένα αδυνατούν να ανταποκριθούν σε στοιχειώδεις υποχρεώσεις τους

–         Εάν και πότε, στα πλαίσια του ως άνω Νόμου, θα δοθεί η δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους επενδυτές να υποβάλουν τις προτάσεις τους.