μεγαςαλεξ    Από το Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Μ.Ε. Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνεται ότι κατά το χρονικό διάστημα από 15 ως 31 Μαΐου 2013, η υπηρεσία διενήργησε ελέγχους και ανέπτυξε δράσεις στους τομείς ευθύνης της ως εξής:

 

1. Εκδόθηκαν 17 άδειες παραγωγών υπαιθρίου πλανοδίου εμπορίου.

 

 

2. Χορηγήθηκαν 2 βεβαιώσεις που αφορούν το Υπαίθριο Εμπόριο.

 

 

3. Θεωρήθηκαν και ελέγχθηκε η ορθή συμπλήρωση 13 βιβλίων διακίνησης καυσίμων.

 

 

4. Θεωρήσεις βιβλίων ιχνηλασιμότητας (οπωροκηπευτικών – κρεάτων): 6

 

 

5. Διενεργήθηκαν έλεγχοι σε:

 

Εστιατόρια – ταβέρνες : 22

 

Ιχθυοπωλεία: 10

 

Κρεοπωλεία: 6

 

Οπωροπωλεία: 18

 

Πρατήρια υγρών καυσίμων: 6

 

Επιχειρήσεις τροφίμων (καταστήματα λιανικής και διανομείς): 7 

 

Επιχειρήσεις βιομηχανικών προϊόντων: 3

 

 

6. Κατά την εκτέλεση του προγράμματος περιοδικού ελέγχου Μέτρων και Σταθμών σε 524 επιχειρήσεις (καταστήματα, πωλητές λαϊκών αγορών κ.λ.π.) ελέγχθηκε η ακρίβεια 701 ζυγών, πλαστίγγων κ.λ.π. και σε 24 επιχειρήσεις (πρατήρια υγρών καυσίμων, βυτιοφόρα κ.λ.π.) ελέγχθηκε η ακρίβεια 220 αντλιών, μετρητών κ.λ.π.

 

Σε 1 αίτημα πρατηριούχου έγινε αρχικός έλεγχος 10 αντλιών υγρών καυσίμων.

 

 

 

7. Ελήφθησαν 24 δείγματα για εξέταση στο Γενικό Χημείο του Κράτους (12 τροφίμων, 1 βιομηχανικού προϊόντος και 11 υγρών καυσίμων).

 

 

8. Αποτελέσματα δειγματοληψιών τρέχουσας και προηγούμενων περιόδων:

 

     Δείγματα τροφίμων: 3 ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΑ , 1 ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΜΗ ΑΣΦΑΛΕΣ

 

 

9. Διερευνήθηκαν 7 καταγγελίες – παράπονα.

 

 

10. Δεσμεύσεις (αθροιστικά ανά αιτία):

 

 

Σε 1 επιχείρηση δεσμεύτηκαν συνολικά 110 τεμάχια λιπαντικών για κινητήρες εσωτερικής καύσης διότι δεν έφεραν  επί της συσκευασίας τους τις απαραίτητες ενδείξεις κατά παράβαση του άρθρου  44 της 7/2009 Αγορανομικής Διάταξης.

 

Σε 1 επιχείρηση δεσμεύτηκαν συνολικά 7,8 κιλά τροφίμων διότι δεν έφεραν καθόλου, είτε έφεραν ελλιπείς ενδείξεις στην Ελληνική γλώσσα κατά παράβαση του άρθρου 30 της 7/2009 Αγορανομικής διάταξης.

 

 

11. Διαπιστώθηκαν 5  παραβάσεις αγορανομικού περιεχομένου.

 

 

12. Διαβιβάστηκαν  στον αρμόδιο εισαγγελέα 7  μηνυτήριες αναφορές.

 

 

13. Διαβιβάστηκαν  2 υποθέσεις παραβάσεων στον αρμόδιο εισαγγελέα

 

 

 

14. Επιβλήθηκαν:

 

Σε 2 επιχειρήσεις  άμεσα πρόστιμα, συνολικού ύψους 3.000€ για αγορανομικές παραβάσεις σύμφωνα με το Ν. 3668/08.

 

Σύνολο επιβληθέντων προστίμων: 3.000 €.

 

 

15. Άλλα άξια αναφοράς:

 

Οι δειγματοληψίες και χημικές αναλύσεις τροφίμων για το έτος 2013 πραγματοποιούνται βάση πρωτοκόλλου συνεργασίας της Υπηρεσίας μας με την Β΄ Χημική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης του Γενικού Χημείου του Κράτους.