οικονομίαΑπό το Τμήμα Προγραμματισμού της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνεται ότι οι υπάλληλοι των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, από την  1η Μαΐου έως την 31η Μαΐου 2013, διενήργησαν τους ελέγχους που αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί.