100_3969Την αντιμετώπιση της ανεργίας και την παράλληλη ενίσχυση της απασχόλησης και της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, μέσα από την οπτική της τοπικής αυτοδιοίκησης, τόνισε με τον χαιρετισμό και τις παρεμβάσεις του ο Δήμαρχος Σκύδρας Γιώργος Χοϊδης στην ημερίδα που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 22/7/2013 στο Πνευματικό Κέντρο Σκύδρας.

    Η εκδήλωση υλοποιήθηκε από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη  << Αλεξανδρινή Γη >> (στην οποία συμμετέχει ο Δήμος Σκύδρας) στο πλαίσιο της υλοποίησης της πράξης με την κωδική ονομασία <<Ανάπτυξη Μακεδονικού Κάμπου μέσα από την Αξιοποίηση του Τοπικού Ανθρώπινου Δυναμικού – ΑΞΙΑ>> με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης.

    Ο κ. Δήμαρχος επισήμανε την αναγκαιότητα της ορθολογικής αξιοποίησης των ανταγωνιστικών συγκριτικών πλεονεκτημάτων της ευρύτερης περιοχής (ανθρώπινο δυναμικό, πλουτοπαραγωγικές πηγές, γεωγραφική θέση) μέσα από στοχευμένα επενδυτικά και χρηματοδοτικά προγράμματα. Υπογράμμισε ότι η κεντρική εξουσία θα πρέπει κάθε φορά να λαμβάνει υπόψη της τους σχεδιασμούς και τις προτεραιότητες του Δήμου Σκύδρας για έργα υποδομής κι ανάπτυξης ώστε ν΄ αποτελέσουν το δέλεαρ για την προσέλκυση αξιόλογων κι αξιόπιστων επενδύσεων, που, ταυτόχρονα, να συνδεθούν και με τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του Νομού και της Μακεδονίας διότι αποτελούν αναπτυξιακά δυναμικά σημεία του ίδιου ομόκεντρου κύκλου.

    Επίσης, προέτρεψε ότι είναι καιρός να κάνουμε την αυτοκριτική μας αποφεύγοντας λάθη του παρελθόντος, όπως για παράδειγμα την εσφαλμένη προ έτών επιλογή της Βιομηχανικής Περιοχής του Νομού στην απομακρυσμένη από τους οδικούς άξονες περιοχή της Δροσιάς, αντί της Πετριάς.

    Επανέλαβε την πρότασή του για την χρηματοδότηση των Δήμων για μικρού προϋπολογισμού έργα κατασκευής, εξωραϊσμού και καθαριότητας ώστε να βοηθηθούν οι Δήμοι και να ενισχυθεί η τοπική οικονομία κι απασχόληση, ενώ χρήσιμο ακόμη θα ήταν οι καταρτιζόμενοι των διαφόρων προγραμμάτων να εκτελούν την πρακτική τους άσκηση στους Δήμους καλύπτοντας με τον τρόπο αυτό και σε κάποιο βαθμό τις λειτουργικές ανάγκες της τοπικής αυτοδιοίκησης.        

     Οι εισηγητές κ. κ. Σάκης Καραμόσχος και Σάκης Γιαννόπουλος αναφέρθηκαν και ανέλυσαν τις λεπτομέρειες του προγράμματος που σχετίζονται με τα παρακάτω :

     ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι κάτοικοι του Δήμου Αλεξάνδρειας ή του Δήμου Πέλλας ή του Δήμου Σκύδρας και να ανήκουν σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες:

Α. Να είναι Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, με δελτίο ανεργίας σε ισχύ

Β. Να είναι ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ, με ατομικό εισόδημα από γεωργικές δραστηριότητες που δεν υπερβαίνει τις 3.000 € για το οικονομικό έτος 2011, και με ατομικό πραγματικό, ή αντικειμενικό εισόδημά τους από τις λοιπές πηγές που δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.000,00€. Επισημαίνεται ότι δεν πρέπει να υπερβαίνουν ανά κατηγορία τα όρια του εισοδήματος.

Γ. να είναι νέοι επιστήμονες (ιατροί, οδοντίατροι, κτηνίατροι, φαρμακοποιοί, δικηγόροι, μηχανικοί που είναι απόφοιτοι Πανεπιστημιακών, Πολυτεχνικών Σχολών), εφόσον πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ:

Ογδόντα (80) ωφελούμενοι θα παρακολουθήσουν πρόγραμμα κατάρτισης, συνολικής διάρκειας 110 ωρών (75 ώρες θεωρία & 35 ώρες πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις), με εκπαιδευτικό επίδομα 5 € την ώρα, σε ένα από τα παρακάτω θεματικά αντικείμενα:

oΤεχνικοί Διαμόρφωσης Περιβάλλοντος και Πρασίνων Χώρων (20 άτομα)

oΔυναμικές Καλλιέργειες (20 άτομα)

oΑνάπτυξη Εναλλακτικών Τουριστικών Δραστηριοτήτων, (20 άτομα)

oΣύμβουλοι Εξοικονόμησης Ενέργειας – Αξιοποίησης ΑΠΕ (20 άτομα)

 

·         Τριάντα (30) ωφελούμενοι θα παρακολουθήσουν πρόγραμμα επιμόρφωσης, διάρκειας 30 ωρών, ως εξής:

oΠρογράμματα Επιμόρφωσης στο ηλεκτρονικό εμπόριο (15 άτομα)

oΠρογράμματα Επιμόρφωσης στην έρευνα στο διαδίκτυο (15 άτομα)

*Η επιμόρφωση θα γίνει με βάση το μεικτό σύστημα εκπαίδευσης, όπου μέρος της θα γίνει σε αίθουσα και ένα μέρος της ασύγχρονα, εξ αποστάσεως, μέσω διαδικτύου.

 

 

ΔΙΚΤΥΩΣΗ:

Οι ωφελούμενοι, σε όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, θα έχουν την ευκαιρία να δικτυωθούν και να έρθουν σε επαφή με τον ευρύτερο επιχειρηματικό κόσμο και τους φορείς της περιοχής, μέσω της συμμετοχής τους σε ημέρες καριέρας, και μέσω ηλεκτρονικής δικτύωσης, ψηφιακού φόρουμ και Γραφείων Επιχειρηματικής Δικτύωσης .

 

   Τέλος , γνωστοποιείται και τονίζεται ότι οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα μπορούν να καταθέτουν τα δικαιολογητικά τους στο Δημαρχείο της Σκύδρας μέχρι και την Τετάρτη 31 Ιουλίου 2013 με πιθανότητα παράτασης για λίγες ημέρες : αρμόδια είναι η κ . Ελένη Ευαγγελίδου , ( www.alexandrinigi.gr ).