ΟΧΗΜΑ12Το ΕΚ υπερψήφισε την επικαιροποίηση των κανόνων για τους τεχνικούς ελέγχους των οχημάτων με στόχο τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Ζήτησε επίσης να επεκταθούν οι τακτικοί έλεγχοι στις μοτοσικλέτες και σε ορισμένα ρυμουλκούμενα και τροχόσπιτα, να καταστούν οι οδικοί έλεγχοι για τα εμπορικά οχήματα πιο αποτελεσματικοί και να εκσυγχρονιστούν οι κανόνες για τα έγγραφα κυκλοφορίας των οχημάτων.

“Οι τεχνικές απαιτήσεις που προτείνουμε τηρούν τις υψηλότερες προδιαγραφές”, δήλωσε ο εισηγητής για τους περιοδικούς ελέγχους των οχημάτων και των ρυμουλκούμενων, Werner Kuhn (ΕΛΚ, Γερμανία).

 

Οι ευρωβουλευτές ψήφισαν υπέρ της υποχρεωτικής διενέργειας τεχνικών ελέγχων στις μοτοσικλέτες από το 2016 και στα μοτοποδήλατα από το 2018, εκτός και αν Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποδείξει ότι ο έλεγχος των μοτοποδηλάτων θα ήταν αναποτελεσματικός.

 

Οι ευρωβουλευτές ψήφισαν υπέρ της επέκτασης της διενέργειας υποχρεωτικών ελέγχων στα ρυμουλκούμενα που ζυγίζουν πάνω από 2 τόνους και τα ρυμουλκούμενα τροχόσπιτα πάνω από 750 κιλά, ενώ υποστήριξαν τις υπάρχουσες ρυθμίσεις για τα ρυμουλκούμενα άνω των 3,5 τόνων.

 

Το ΕΚ θέλει να διατηρήσει τα σημερινά ελάχιστα πρότυπα για τους αρχικούς τεχνικούς ελέγχους των αυτοκινήτων, τα οποία προβλέπουν τη διενέργεια του πρώτου ελέγχου στα τέσσερα χρόνια, ακολουθούμενου από έναν έλεγχο κάθε δύο έτη.

 

Οι οδικοί τεχνικοί έλεγχοι για τα οχήματα επαγγελματικής χρήσης

 

Για να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα των οδικών τεχνικών ελέγχων των εμπορικών οχημάτων, θα πρέπει να εφαρμοστεί ένα σύστημα διαβάθμισης της επικινδυνότητας που θα στηρίζεται στον αριθμό και τη σοβαρότητα των αστοχιών, υπογράμμισαν οι ευρωβουλευτές. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να ταξινομηθούν ανάλογα με την απόδοση των οχημάτων τους κατά τη διάρκεια αυτών των ελέγχων, και οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών θα μπορούν να επιλέγουν για έλεγχο κατά προτεραιότητα οχήματα που χρησιμοποιούν επιχειρήσεις που έχουν χαρακτηρισθεί ως υψηλού κινδύνου.

 

“Οι κανόνες για τους οδικούς τεχνικούς ελέγχους διαφέρουν από κράτος σε κράτος, για αυτό και χρειαζόμαστε εναρμονισμένους κανόνες σε πανευρωπαϊκό επίπεδο”, δήλωσε η εισηγήτρια για τους οδικούς ελέγχους των επαγγελματικών οχημάτων, Olga Sehnalová (Σοσιαλιστές, Τσεχία).

 

Έγγραφα κυκλοφορίας οχημάτων

 

Τα έγγραφα κυκλοφορίας των οχημάτων θα πρέπει να τηρούνται σε εθνικές ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων. Αυτό θα διευκολύνει  τη στενή συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και την αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφοριών, ενώ θα βοηθήσει στην καταπολέμηση της παράνομης εμπορίας κλεμμένων οχημάτων.

 

“Η αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφοριών μέσω ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων θα εξασφαλίσει ότι τα αυτοκίνητα που ταξιδεύουν στους δρόμους της ΕΕ τηρούν τις απαιτήσεις ασφάλειας”, δήλωσε η εισηγήτρια Vilja Savisaar-Toomast (Φιλελεύθεροι, Εσθονία).

 

Επόμενα βήματα

 

Το Κοινοβούλιο ενέκρινε τις τροπολογίες επί των προτάσεων της Επιτροπής και επιθυμεί αυτές να αποτελέσουν τη βάση για τις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο, με σκοπό να συμφωνηθεί η αναθεωρημένη νομοθεσία κατά τη διαδικασία πρώτης ανάγνωσης.