Επιτόπια αυτοψία στα έργα αποκατάστασης των ζημιών  που προκλήθηκαν στο Δήμο Βόλβης λόγω των πρόσφατων βροχοπτώσεων  διενήργησε ο Αντιπεριφερειάρχης της Μ.Ε. Θεσσαλονίκης Γιώργος Τσαμασλής συνοδευόμενος από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Βόλβης Γιώργο Αθανασιάδη και τον προϊστάμενο του τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Μ.Ε. Θεσσαλονίκης  Δημήτρη Αγγελίδη.

          130726_O_Antiperiferiarxis_M_E_Thessalonikis_sta_erga_apokatastasis_sto_Dimo_Volvis  Σκοπός της επιτόπιας αυτοψίας ήταν η καταγραφή των ζημιών καθώς και η αξιολόγηση της υλοποίησης των έργων αποκατάστασης των ζημιών, τα οποία πραγματοποιούνται από την Υπηρεσία Τεχνικών Έργων  της Μ.Ε. Θεσσαλονίκης κατόπιν εντολής του Αντιπεριφερειάρχη Γ. Τσαμασλή. Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκαν εκτεταμένες καταστροφές τόσο στις αγροτικές καλλιέργειες της περιοχής όσο και στο οδικό δίκτυο της Παλαιάς Εθνικής Οδού, οι οποίες αποδόθηκαν σε κατασκευαστικές παραλείψεις ή αστοχίες της κατασκευάστριας εταιρείας “Εγνατία Οδός Α.Ε.”, με αποτέλεσμα την ανεπαρκή αποστράγγιση  των ομβρίων υδάτων και την  επιβάρυνση της γύρω περιοχής. Οι εργασίες αποκατάστασης περιλαμβάνουν τον καθαρισμό των ρεμάτων με ίδια τεχνικά μέσα, με την παράλληλη κατασκευή ανάλογων αναχωμάτων, όπου κρίνεται απαραίτητο.

            Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Αντιπεριφερειάρχης της Μ.Ε. Θεσσαλονίκης Γ. Τσαμασλής έχει προγραμματίσει συνάντηση με το Δ.Σ. της εταιρείας “Εγνατία Οδός Α.Ε.”, προκειμένου να διευθετηθούν οι παραλείψεις που έχουν διαπιστωθεί και να δοθεί οριστική λύση ώστε να μην προκληθούν εκ νέου ζημιές σε επόμενη βροχόπτωση.