επιμελητήριο ΠΤο Επιμελητήριο Πέλλας στα πλαίσια της ανάδειξης της τοπικής επιχειρηματικότητας και της στήριξης αναπτυξιακών – Εκθεσιακών λειτουργιών στο Νομό Πέλλας θα συμμετέχει ως συνδιοργανωτής στην Pella Expo 2013 – 26η Γεωργική & Βιοτεχνικής Έκθεσης Νομού Πέλλας που θα πραγματοποιηθεί από 28 Αυγούστου έως 1 Σεπτεμβρίου στην Κρύας Βρύσης του Νομού Πέλλας με διοργανωτή τον Δήμο Πέλλας.

          Η Γεωργική – Βιοτεχνική Έκθεση Νομού Πέλλας είναι υπόθεση όλου του Νομού, φορέων, επιχειρήσεων και πολιτών.

           Η έκθεση είναι ένα μέσο προβολής των επιχειρήσεων, είναι μία ευκαιρία της ίδιας της περιοχής, είναι μια δυνατότητα προώθησης των προϊόντων αλλά και της δυναμικής των τοπικών επιχειρήσεων.

          Καλούμε τις επιχειρήσεις – μέλη μας να συμμετέχετε ως εκθέτες στην Pella Expo 2013, 26η Γεωργική – Βιοτεχνική Έκθεση Νομού Πέλλας και το κόστος για την συμμετοχή σας (περίπτερο) θα το καλύψει το Επιμελητήριο Πέλλας.

           

         

 

Ο Πρόεδρος

Ιορδάνης Τσώτσος