προτασεισ.1jpegΣυνεχίζεται ως τις 2 Αυγούστου 2013 η δημόσια διαβούλευση για  τη συνδιαμόρφωση του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στο διαδικτυακό τόπο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (http://www.pepkm.gr/web/guest/pp20142020/diav)  

Στόχος της δημόσιας διαβούλευσης είναι να διευρυνθεί ο διάλογος σε όλους τους φορείς και  πολίτες της Κεντρικής Μακεδονίας ώστε να καταθέσουν τις απόψεις και να συμμετάσχουν ενεργά στη διαμόρφωση και τον καθορισμό της αναπτυξιακής στρατηγικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

            Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας συνδιαμορφώνουμε τη νέα Προγραμματική Περίοδο. Το Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης 2014-2020, το νέο ΕΣΠΑ, είναι το σημαντικότερο αναπτυξιακό εργαλείο που έχουμε στα χέρια μας. Είναι ο οδικός χάρτης για την Κεντρική Μακεδονία της επόμενης δεκαετίας. Για το λόγο αυτό, επιλέξαμε να ανοίξουμε τη διαβούλευση σε όλους τους φορείς, στους πολίτες, στην ίδια την κοινωνία της Κεντρικής Μακεδονίας. Η πρόκληση είναι μεγάλη και θέλουμε ο σχεδιασμός να είναι διαδραστικός. Περιμένουμε τις θέσεις, τις απόψεις και τις τοποθετήσεις των συμπολιτών μας, ώστε με περισσότερα στοιχεία, με ρεαλιστική προσέγγιση να καταρτίσουμε από κοινού ένα πρόγραμμα που θα ανταποκρίνεται στις προσκλήσεις της εποχής και θα μας βοηθήσει να αξιοποιήσουμε στο μέγιστο δυνατό βαθμό τους πόρους του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης 2014-2020 για την Περιφέρειά μας”, σημείωσε ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας, αναφερόμενος στην ιδιαίτερη βαρύτητα που έχει για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας η δημόσια διαβούλευση σχετικά με σχεδιασμό του πλαισίου και της στρατηγικής της επόμενης προγραμματικής περιόδου. «Είναι αναγκαίο να διαμορφώσουμε όλοι μαζί τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό της αναπτυξιακής πολιτικής για τη νέα προγραμματική περίοδο. Ο δρόμος που έχουμε μπροστά μας, σίγουρα δεν είναι εύκολος. Απαιτεί, να βάλουμε όλες μας τις δυνάμεις. Να δουλέψουμε μεθοδικά, συνεργατικά, θέτοντας τους κοινούς μας στόχους», κατέληξε ο κ. Τζιτζικώστας.

προτασεισΓια περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δημόσια διαβούλευση, οι φορείς και οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν το διαδικτυακό τόπο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας http://www.pepkm.gr/web/guest/pp20142020/diav όπου διατίθεται το σχετικό υποστηρικτικό υλικό, αρχεία και κείμενα που αφορούν το σχεδιασμό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την προγραμματική περίοδο 2014-2020.  Αναφορικά με την υποβολή των θέσεων, στον συγκεκριμένο διαδικτυακό τόπο, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν διευκρινιστικές οδηγίες ενώ παράλληλα μπορούν να καταθέτουν τις προτάσεις τους  ηλεκτρονικά στη διεύθυνση [email protected], ή εναλλακτικά ταχυδρομικώς στη διεύθυνση “Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 65- Κτίριο ZEDA, 57001 Πυλαία, Θεσσαλονίκη ή με fax στον αριθμό 2313 321 701/2 .