δημαρχειο σκυδρας

       Σε τακτική συνεδρίαση έχει προσκαλέσει  για τη Δευτέρα 29 Ιουλίου 2013 κι ώρα 20:00 τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Σκύδρας ο Πρόεδρός του Στάθης Ανδρεάδης με τα εξής κατά σειρά θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1)    Συζήτηση θέματος συλλόγου  , << ΑΕΤΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ >>.

2)    Συζήτηση θέματος οικονομικής ενίσχυσης συλλόγου  , << ΦΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ >>.

3)    Αποδοχή χρηματοδότησης και αναμόρφωση προϋπολογισμού .

4)    Αναμόρφωση προϋπολογισμού .

5)    Επιστροφή παραβόλου σε αλλοδαπό .

6)    Δημοτικά τέλη ( διαγραφή προσαυξήσεων – ρύθμιση οφειλών ) .

7)    Ορισμός δυο μελών στην Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σκύδρας , λόγω παραιτήσεων .

8)    Πρόταση συμμετοχής του Δήμου στην << Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Μετακίνησης >>.

9)    Παραχώρηση χώρου του Δήμου για την στέγαση του μη αυτοτελούς Γραφείου ΙΚΑ- ΕΤΑΜ Σκύδρας .

10)  Επικαιροποίηση της αριθ.19/2010 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου τέως Δήμου Μενηίδας για εκμίσθωση με δημοπρασία δημοτικής έκτασης στην Τ . Κ . Μανδάλου για ανέγερση σταυλικών εγκαταστάσεων .

11)  Παράταση προθεσμίας παράδοσης εξοπλισμού του υποέργου << Υπολογιστές – Μηχανές γραφείου >> στην ανάδοχο εταιρεία  CALΤΕΧΝΙΚΗ μέρος της προμήθειας << Προμήθεια εξοπλισμού ειδικών σχολείων και τμημάτων ένταξης Δήμου Σκύδρας .

12)  Παράταση περαίωσης του έργου << Αποκατάσταση ασφαλτικών φθορών σε οδούς του Δ . Σκύδρας >>.

13)  ΄Εγκριση ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου << Ανόρυξη αρδευτικής γεώτρησης στην Τ . Κ . Πετριάς , περιοχή ΒΑΛΤΟΣ >> .

14)  ΄Εγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής- οριστικής παραλαβής του έργου    <<Κατασκευή περίφραξης στο Δημοτικό Γήπεδο Τ . Κ . Μανδάλου με αριθμό μελέτης 1α /2011 .

15)  ΄Εγκριση πρωτοκόλου οριστικής παραλαβής του έργου <<  Διανοίξεις και βελτιώσεις αγροτικών δρόμων στις Τ. Κ. Καλής και Προφήτη Ηλία >> με αριθμό μελέτης 201/2008 της ΤΥΔΚ Πέλλας .

16)  ΄Εγκριση διενέργειας προμήθειας  με τίτλο << Προμήθεια ρυθμιστών στροφών >> προϋπολογισμού 10.701,00 με ΦΠΑ.

17)  Παραχώρηση του δημοτικού γηπέδου της Τ.Κ. Λιποχωρίου στο σωματείο << ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΛΙΠΟΧΩΡΙΟΥ >> για τη διενέργεια πολιτιστικής εκδήλωσης στις 30-8-2013 .

Παραχώρηση του δημοτικού γηπέδου της Τ.Κ. Λιποχωρίου στον πολιτιστικό σύλλογο Λιποχωρίου << ΑΪ ΓΙΩΡΓΗΣ >> για τη διενέργεια πολιτιστικών εκδηλώσεων στις 18-8-2013 και στις 7-9-2013 .