περιφερειακό ΣυμβούλιοΤακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 11 Ιουλίου 2013, στις 13:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του  Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης (Βασ. Όλγας 198, Θεσσαλονίκη),  με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

 
ΘΕΜΑ 1ο: 8η Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013.

Εισηγήτρια: Aθηνά   Αηδονά-Αθανασιάδου, Αντιπεριφερειάρχης,

                        Πρόεδρος Οικονομικής   Επιτροπής Π.Κ.Μ.

ΘΕΜΑ 2ο: Κατάρτιση Προγράμματος Ποσοστού Πιστώσεων Επενδυτικών Δαπανών έτους 2013, χρηματοδοτούμενων από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, ευθύνης  Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Εισηγήτρια: Aθηνά Αηδονά-Αθανασιάδου, Αντιπεριφερειάρχης,

                        Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ.

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση για υλοποίηση του έργου με τίτλο CreativeΜED που είναι         ενταγμένο στο Πρόγραμμα Κεφαλαιοποίησης του προγράμματος Med           Capitalisation Call

Εισηγήτρια: Aθηνά Αηδονά-Αθανασιάδου, Αντιπεριφερειάρχης, Πρόεδρος               Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ.

ΘΕΜΑ 4ο: 1η Τροποποίηση Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών έτους 2013 Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, χρηματοδοτούμενου από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.)

Εισηγήτρια: Aθηνά Αηδονά-Αθανασιάδου, Αντιπεριφερειάρχης,

Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ.

ΘΕΜΑ 5ο: 1η Τροποποίησης Προγραμμάτων Επενδυτικών Δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας χρηματοδοτούμενων από: (α) Ίδιους Πόρους, (β) Ο.Σ.Κ., (γ) Τ.Ε.Ο.

Εισηγητές: 1. Aθηνά Αηδονά-Αθανασιάδου, Αντιπεριφερειάρχης, Πρόεδρος             Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ.

                        2. Θεόδωρος Θεοδωρίδης Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πέλλας

ΘΕΜΑ 6Ο: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών και λοιπών εσόδων της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας (σχετική η υπ΄αριθμ. 861/25-06-2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

Εισηγητές: 1. Aθηνά Αηδονά-Αθανασιάδου, Αντιπεριφερειάρχης, Πρόεδρος             Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ

                        2. Κωνσταντίνος Καραπαναγιωτίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας.

ΘΕΜΑ 7Ο:  Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών και λοιπών εσόδων της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας (σχετική η υπ΄αριθμ. 916/02-07-2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)

Εισηγητές: 1. Aθηνά Αηδονά-Αθανασιάδου, Αντιπεριφερειάρχης, Πρόεδρος             Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ.

                        2. Κωνσταντίνος Καραπαναγιωτίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας.

ΘΕΜΑ 8Ο:  Έγκριση σύναψης Προγραμματικής  Σύμβασης μεταξύ της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με θέμα  «Παρακολούθηση δυνητικώς τοξικών μικροφυκών στις ζώνες παραγωγής και αλιείας οστρακοειδών της Π.Ε. Χαλκιδικής».

Εισηγητές: 1. Aθηνά Αηδονά-Αθανασιάδου, Αντιπεριφερειάρχης, Πρόεδρος             Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ.

                        2. Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής

ΘΕΜΑ 9Ο:  Τρόπος εκτέλεσης έργων μελετών και υπηρεσιών της Π.Κ.Μ.

Εισηγητής: Ιωάννης Μωϋσιάδης, Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Χωρικού       Σχεδιασμού.

ΘΕΜΑ 10Ο : Τροποποίηση  της υπ΄αριθμ. 162/2012 απόφασης Περιφερειακού       Συμβουλίου.

Εισηγητής:    Θεόδωρος Θεοδωρίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πέλλας.

ΘΕΜΑ 11Ο: Γνωμοδότηση για τη σκοπιμότητα εγκατάστασης και τη συμβολή του στην τοπική οικονομία, του επαγγελματικού εργαστηρίου χαμηλής όχλησης, επεξεργασίας βρώσιμης ελιάς, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ Β. ΠΑΥΛΟΥΔΗ Ε.Ε», στην εκτός σχεδίου περιοχή «Αχλάδα», της Δ.Ε Ορμύλιας, του Δήμου Πολυγύρου, της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής

Εισηγητής:    Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής.