οδικη σημΗ Περιφερειακή Ενότητας Πέλλας ενημερώνει τους πολίτες ότι για θέματα του οδικού δικτύου μπορούν να επικοινωνούν με την αρμόδια Διεύθυνση Τεχνικών Έργων. Συγκεκριμένα,  προβλήματα που εντοπίζονται στο οδικό δίκτυο όπως απουσία πινακίδων σήμανσης – πληροφοριακών πινακίδων, καταστροφή πινακίδων οδοσήμανσης, δυσλειτουργία φωτεινού σηματοδότη, καταστροφές οδοστρώματος παρακαλούμε να αναφέρονται στα τηλέφωνα 2381-3-51305 και 2381-3-51306. Επίσης, οι πολίτες της Πέλλας έχουν τη δυνατότητα να αναφέρουν και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) το πρόβλημα που έχουν εντοπίσει αποστέλλοντας μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση pepellas1@gmail.com

 

Από την Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας δηλώνεται ότι: «Στα νέα συστήματα εσωτερικής επικοινωνίας μέσω του Δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ και στην εφαρμογή της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας με φορείς, συλλόγους και απλούς πολίτες έρχεται να προστεθεί η επικοινωνία των πολιτών με στελέχη της Π.Ε. Πέλλας για την αναφορά προβλημάτων, παραπόνων κ.λπ. Την καλοκαιρινή περίοδο παρουσιάζεται αυξημένη κίνηση στους δρόμους και σκοπός είναι να ελαχιστοποιήσουμε τα προβλήματα και τυχόν ατυχήματα. Άλλωστε, αποδεδειγμένα, επενδύουμε στις νέες τεχνολογίες οι οποίες χαρακτηρίζονται από ταχύτητα και αποτελεσματικότητα».