1βαμβακος

Στόχοι

1.1

Το παρόν Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων απευθύνεται στους βαμβακοπαραγωγούς της Π.Ε. Πέλλας, με στόχο την όσο το δυνατό καλύτερη φροντίδα των φυτών στα αρχικά στάδια, για μια επιτυχή συνέχεια.

1.2

Αφορά το στάδιο Ανθοφορίας – Καρποφορίας, στάδιο κατά το οποίο τα  φυτά εξακολουθούν να ανθοφορούν και να δένουν τα καρύδια μέχρι την ολοκλήρωση της βλαστικής ανάπτυξης και καρποφορίας.

1.3

Στόχος είναι ο παραγωγός να έχει επαρκή ενημέρωση για τα προβλήματα που αναμένονται στο στάδιο αυτό και να είναι σε θέση, με τη συχνή παρακολούθηση των χωραφιών που καλλιεργεί (συνιστάται να περνά τουλάχιστον 2 φορές την εβδομάδα από το κάθε ένα), να μπορεί να κρίνει την ανάγκη ή όχι λήψης μέτρων προστασίας.

2

Διαπιστώσεις

2.1

Την περίοδο αυτή έχουμε το δέσιμο του 50 – 60% των καρυδιών που θα δώσουν παραγωγή.

Η 1η γενιά του πράσινου σκουληκιού που πέρασε δεν έκανε ζημιά στις καλλιέργειες της περιοχής ευθύνης μας. Συνεπώς με τα μέχρι σήμερα δεδομένα, η παραγωγή για φέτος θα είναι αυξημένη.

2.2

Την περίοδο αυτή ξεκινάει η πτήση της 2ης γενιάς του Πράσινου σκουληκιού. Ήδη στις παγίδες σε όλες τις περιοχές παρατηρήθηκε αύξηση του αριθμού των συλλήψεων.

Ο συνεχής επιτόπιος έλεγχος δεν δείχνει την ύπαρξη προνυμφών πάνω από το όριο επέμβασης (δηλ. πάνω από 6 – 8 προνύμφες ανά 100 φυτά).

Οι συλλήψεις στην περιοχή της Κρύας Βρύσης ήταν υψηλότερες και ιδιαίτερα αυξημένες κατά το διάστημα Παρασκευής – Κυριακής. Ταυτόχρονα στον επιτόπιο  δειγματοληπτικό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, διαπιστώθηκαν προνύμφες στο όριο επέμβασης αλλά όχι πάνω από αυτό (περίπου 7 προνύμφες ανά 100 φυτά).

2.3

Από τα άλλα παθογόνα που προσβάλλουν το βαμβάκι, σε μεμονωμένες περιπτώσεις έχουμε την εμφάνιση αλευρώδη .

3

Συστάσεις – καλλιεργητικές πρακτικές.

3.1

Τόσο στην περιοχή της Κρύας Βρύσης όσο και στις υπόλοιπες περιοχές, οι παραγωγοί θα πρέπει να παρακολουθούν συνεχώς τις καλλιέργειές τους με διαρκείς δειγματοληπτικούς ελέγχους για την εμφάνιση πληθυσμού προνυμφών Πράσινου Σκουληκιού, καθώς η 2η γενιά που ξεκινά αυτή τη περίοδο είναι και η πλέον ζημιογόνα.

 

Η απόφαση για ψεκασμό θα πρέπει να γίνει με σύνεση, διότι οι πληθυσμοί των ωφελίμων είναι ακόμη σε ικανοποιητικό επίπεδο. Επίσης η απόφαση θα πρέπει να βασίζεται στην καταμέτρηση τουλάχιστον 8 προνυμφών Πράσινου σκουληκιού ανά 100 φυτά.

4.

Εφαρμογή ψεκασμών  με Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα

4.1

Γενικά την περίοδο αυτή οι όποιοι ψεκασμοί θα πρέπει να γίνονται μόνο όταν υπάρχει πίεση προσβολής και μόνο όταν κατά τον δειγματοληπτικό έλεγχο στο χωράφι διαπιστωθούν τουλάχιστον 8 προνύμφες Πράσινου σκουληκιού ανά 100 φυτά.

 

Αν υπάρξει ανάγκη ψεκασμών, είναι πολύ σημαντικό να γίνει επιλογή σκευασμάτων που να είναι ασφαλή για τα ωφέλιμα. Άκαιροι και άσκοποι ψεκασμοί την περίοδο αυτή συνήθως οδηγούν σε έξαρση των προβλημάτων και όχι σε περιορισμό τους.

Ειδικότερα τώρα στην ανθοφορία, που έχουμε και πτήσεις μελισσών στις βαμβακοκαλλιέργειες, είναι επιβεβλημένο οι ψεκασμοί να γίνονται με ασφαλή για αυτές σκευάσματα και όταν σουρουπώσει, οπότε αυτές δεν πετούν.

4.2

Επιλέγουμε λοιπόν κατά περίπτωση βιολογικά φάρμακα ή φάρμακα που να είναι χαμηλής τοξικότητας για τα ωφέλιμα  και για τις μέλισσες.

 

Οι παραγωγοί πρέπει πριν από κάθε ψεκασμό να διαβάζουν προσεκτικά και να εφαρμόζουν πιστά τις οδηγίες που αναγράφονται στην ετικέτα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος που θα χρησιμοποιήσουν.

Ο Δ/ντης Αγροτικής Οικονομίας

& Κτηνιατρικής Πέλλας     

 

                                                                                      Τρύφων Τσαντάκης