1

bambakionqΣτόχοι

1.1

Το παρόν Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων απευθύνεται στους βαμβακοπαραγωγούς της Π.Ε. Πέλλας, με στόχο την όσο το δυνατό καλύτερη φροντίδα των φυτών στα αρχικά στάδια, για μία επιτυχή συνέχεια.

1.2

Αφορά το στάδιο Ανθοφορίας – Καρποφορίας, στάδιο κατά το οποίο τα  φυτά ξεκίνησαν να ανθοφορούν και να δένουν τα πρώτα καρύδια μέχρι την ολοκλήρωση της βλαστικής ανάπτυξης και καρποφορίας.

1.3

Στόχος είναι ο παραγωγός να έχει επαρκή ενημέρωση για τα προβλήματα που αναμένονται στο στάδιο αυτό και να είναι σε θέση, με την συχνή παρακολούθηση των χωραφιών που καλλιεργεί (συνιστάται να περνά τουλάχιστον 2 φορές την εβδομάδα από το κάθε ένα), να μπορεί να κρίνει την ανάγκη ή όχι λήψης μέτρων προστασίας.

2

bambakionq1Διαπιστώσεις

2.1

Την περίοδο αυτή έχουμε την έναρξη του ανοίγματος των ανθέων και το δέσιμο των πρώτων καρυδιών.

2.2

Στην περιοχή των Γιαννιτσών, της Παραλίμνης και της Πέλλας είχαμε μικρό αριθμό συλλήψεων ενηλίκων της πρώτης γενιάς του Πράσινου Σκουληκιού, με παρατεταμένη όμως διάρκεια.

Ο επιτόπιος έλεγχος δεν δείχνει την ύπαρξη ζημιών, πλην μεμονωμένων, μικρών σε ποσοστό, περιπτώσεων κυρίως στην περιοχή των Γιαννιτσών.

Οι συλλήψεις στην περιοχή της Κρύας Βρύσης ήταν υψηλότερες και με κορύφωση το διάστημα Κυριακής – Δευτέρας. Σε επιτόπιο όμως δειγματοληπτικό  έλεγχο που έγινε δεν διαπιστώθηκαν προσβολές.

2.3

Από τα άλλα παθογόνα που προσβάλλουν το βαμβάκι, σε μεμονωμένες περιπτώσεις έχουμε την εμφάνιση αφίδων όπου σε ορισμένες από τις περιπτώσεις αυτές έγιναν και ψεκασμοί και σποραδικά κάποιες εμφανίσεις τετράνυχου.

3

bambakionq2Συστάσεις – καλλιεργητικές πρακτικές.

3.1

Στην περιοχή της Κρύας Βρύσης οι παραγωγοί θα πρέπει να παρακολουθούν συνεχώς τα χωράφια τους για την εμφάνιση πληθυσμού Πράσινου Σκουληκιού. Το ίδιο βέβαια πρέπει να προσέξουν και οι παραγωγοί των άλλων περιοχών, καθώς θεωρούμε ακόμη την περίοδο αυτή κρίσιμη.

 

Η απόφαση για ψεκασμό θα πρέπει να γίνει με σύνεση, διότι συνήθως η πρώτη γενιά του Πράσινου Σκουληκιού ελέγχεται ικανοποιητικά από τα ωφέλιμα έντομα και δεν προξενεί ζημιές. Επίσης η απόφαση θα πρέπει  βασίζεται στην καταμέτρηση τουλάχιστον 8 προνυμφών Πράσινου σκουληκιού ανά 100 φυτά.

3.2

Η υψηλή απόδοση του βαμβακιού βασίζεται στον συνδυασμό της ελαχιστοποίησης των απωλειών από τα παθογόνα όσο και στην μεγιστοποίηση του μεταβολισμού και της απόδοσης του φυτού.

 

Για τον λόγο αυτό, το διάστημα αυτό που ξεκινάει η καρποφορία του φυτού, είναι απαραίτητη η εξισορρόπηση της βλαστικής ανάπτυξής του προς όφελος της καρποφορίας του.

 

Ψεκασμοί με φυτορυθμιστικές ουσίες που περιορίζουν την βλαστική ανάπτυξη και ενισχύουν την καρποφορία και συνδυασμοί αυτών με φωσφορικά ή καλιοφωσφορούχα διαφυλλικά σκευάσματα ή με σκευάσματα βιοδιεγερτών είναι πολύ σημαντικοί και απαραίτητοι για μία υψηλή και  πετυχημένη σοδειά.

4.

Εφαρμογή ψεκασμών  με Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα

4.1

Γενικά την περίοδο αυτή οι όποιοι ψεκασμοί θα πρέπει να γίνονται μόνο όταν υπάρχει πίεση προσβολής  και μόνο όταν κατά τον δειγματοληπτικό έλεγχο στο χωράφι διαπιστωθούν τουλάχιστον 8 προνύμφες Πράσινου σκουληκιού ανά 100 φυτά.

 

Στις περισσότερες περιπτώσεις τα ωφέλιμα έντομα μπορούν να ελέγξουν τις προσβολές από τα παθογόνα την περίοδο αυτή.

 

Αν υπάρξει ανάγκη ψεκασμών, είναι πολύ σημαντικό να γίνει επιλογή σκευασμάτων που να είναι ασφαλή για τα ωφέλιμα. Άκαιροι και άσκοποι ψεκασμοί την περίοδο αυτή συνήθως οδηγούν σε έξαρση των προβλημάτων και όχι σε περιορισμό τους.

Ειδικότερα τώρα στην ανθοφορία, που έχουμε και πτήσεις μελισσών στα βαμβακοχώραφα, είναι επιβεβλημένο οι ψεκασμοί να γίνονται με ασφαλή για αυτές σκευάσματα και όταν σουρουπώσει, οπότε αυτές δεν πετούν.

4.2

Επιλέγουμε λοιπόν κατά περίπτωση βιολογικά φάρμακα ή φάρμακα που να είναι χαμηλής τοξικότητας για τα ωφέλιμα  και για τις μέλισσες.

Οι παραγωγοί πρέπει πριν από κάθε ψεκασμό, να διαβάζουν προσεκτικά και να εφαρμόζουν πιστά τις οδηγίες που αναγράφονται στην ετικέτα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος που θα χρησιμοποιήσουν.

Ο Δ/ντης Αγροτικής Οικονομίας

& Κτηνιατρικής Πέλλας     

Τρύφων Τσαντάκης