φωτογραφία (4)Ξεκίνησαν οι εργασίες για την κοπή χόρτων και θάμνων του επαρχιακού οδικού δικτύου σε μήκος 259,70 χιλιομέτρων με στόχο την ασφαλή κίνηση των διερχόμενων οδηγών και πεζών καθώς επίσης και για λόγους πολιτικής προστασίας όσον αφορά την περίπτωση πυρκαγιών. Μεταξύ των άλλων ο ανάδοχος θα προχωρήσει στον καθαρισμό των χαρακτηρισμένων ως Επαρχιακό οδικό δίκτυο των δρόμων:

Έδεσσα – Σωτήρα – Άψαλος – Ξιφιανή – Αριδαία, Αριδαία – Λουτράκι – Άψαλος, Αριδαία – Εξαπλάτανος, Σκύδρα – Μαυροβούνι – Νέα Ζωή – Άψαλος, Σκύδρα (από διασταύρωση Ε02 Έδεσσας – Γιαννιτσών μέσω Σεβαστιανών – Ριζό προς Νάουσα) – Όρια Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας, Σκύδρα – Λιποχώρι – Άσπρο – Σταυροδρόμι – Εσώβαλτα – Ακρολίμνη – Κρύα Βρύση (όρια Περιφερειακής Ενότητας), Γιαννιτσά – Μάνδαλος – Καλή (μόνο δεξιά πλευρά) και Γιαννιτσά – Μηδέν Λουδία προς Αλεξάνδρεια.

Οι εργασίες περιλαμβάνουν μεταξύ των άλλων: κοπή χόρτων, ξυλώδων φυτών και βάτων πρανούς ή νησίδας καθώς επίσης και αυτών που καλύπτουν τις οριζόντιες ή κατακόρυφες σημάνσεις των δρόμων

Το έργο καθυστέρησε να ξεκινήσει διότι έπρεπε πρώτα να ολοκληρωθούν όλες οι νόμιμες διαδικασίες (διαγωνισμός, εγκρίσεις κλπ) οι οποίες μετά την εφαρμογή του Καλλικράτη έχουνε γίνει πάρα πολύ χρονοβόρες.