κατάλογοςΟριστικοποιήθηκε και τυπικά, με την αποστολή του υπογεγραμμένου

πρωτοκόλλου παράδοσης – παραλαβής, από όλα τα μέλη της Επιτροπής Παραλαβής και των δύο φορέων, ΕΤΑΔ & ΠΚΜ – ΠΕ Πέλλας, η παραχώρηση χρήσης στην ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε. για δύο (2) χρόνια της λειτουργίας του Χιονοδρομικού Κέντρου Βόρας.

Ήδη η ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε. έχει εγκατασταθεί στο Χιονοδρομικό Κέντρο και προχωρά σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες – εργασίες προκειμένου να το λειτουργήσει την τρέχουσα χειμερινή περίοδο. Μετά την οριστικοποίηση της παραλαβής, η ΕΤΑΔ ΑΕ έχει την αποκλειστική ευθύνη για τη συντήρηση και την ομαλή λειτουργία του  Χιονοδρομικού Κέντρου Βόρας για τις δύο ερχόμενες χειμερινές περιόδους.