ανακυκλωσηΤις τελευταίες εβδομάδες παρατηρούνται προβλήματα στην ανακύκλωση του Δήμου Έδεσσας, που συνίστανται στη σύνθεση της ανακυκλώσιμης ύλης, καθώς κάποιοι πολίτες αποθέτουν οργανικά υπολείμματα στους μπλε κάδους. Αποτέλεσμα της πρακτικής αυτής είναι να υπάρχει μεγάλο ποσοστό οργανικών απορριμμάτων στους μπλε κάδους και να επιστρέφονται τα φορτία με τα ανακυκλώσιμα υλικά, ως μη αποδεκτά, από τη μονάδα παραλαβής. 

Παρακαλούνται οι πολίτες να διαχωρίζουν τα απορρίμματα και να μην αποθέτουν στους μπλε κάδους της ανακύκλωσης οργανικά απορρίμματα, καθώς με τον τρόπο αυτό στην ουσία μηδενίζουν την προσπάθεια των υπολοίπων πολιτών που στηρίζουν την ανακύκλωση. Βεβαίως, με βάση την εμπειρία άλλων πόλεων κατά τους θερινούς μήνες οι πολίτες χαλαρώνουν σε ότι αφορά στην ανακύκλωση, οπότε αναμένεται η επαναφορά στην αρχική πολύ καλή εικόνα της συνολικής προσπάθειας για ανακύκλωση.

Επίσης παρακαλούνται οι επαγγελματίες και όλοι οι πολίτες να διπλώνουν ή να συμπιέζουν τα ανακυκλώσιμα υλικά προκειμένου να αυξάνεται η χωρητικότητα των μπλε κάδων. Με κοινή προσπάθεια όλων θα μπορέσουμε να αποφύγουμε το φαινόμενο να γεμίζει ο μπλε κάδος με δύο ή τρία χαρτοκιβώτια και να στηρίξουμε με αποτελεσματικότερο τρόπο την ανακύκλωση.