απορριΟ Δήμος Αλμωπίας ενημερώνει τους πολίτες του Δήμου ότι  η πρόταση που υπέβαλλε με τον τίτλο προμήθεια ενός απορριμματοφόρου ανακύκλωσης και κάδων ανακύκλωσης στο Δήμο Αλμωπίας, του Άξονα 3.
«Προστασία και ανάδειξη φυσικού περιβάλλοντος», (Μέτρο 3.3.  “Διαχείριση αστικών απορριμμάτων και ανακύκλωση ” του Χρηματοδοτικού Προγράμματος  «Αστική  αναζωογόνηση  του Πράσινου Ταμείου 20122015») εντάχθηκε και πρόκειται να χρηματοδοτηθεί με εγκεκριμένο προϋπολογισμό 174.660,000€.

Το Πράσινο Ταμείο έχει ως κύριο σκοπό το σχεδιασμό και την υλοποίηση Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων για την προώθηση έργων, δράσεων και λοιπών παρεμβάσεων προς όφελος του φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος. Σκοπός του Χρηματοδοτικού Προγράμματος  Αστική  αναζωογόνηση  του Πράσινου Ταμείου 20122015  αποτελεί η χρηματοδότηση παρεμβάσεων με στόχο την ολοκληρωμένη ανάπτυξη των πόλεων με ταυτόχρονη επίτευξη οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών στόχων.

Ο Δήμαρχος Αλμωπίας κ. Δημήτρης Πασόης εξέφρασε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 31/7/2013 την ικανοποίησή του για την χρηματοδότηση  της πράξης από το Πράσινο Ταμείο σε αυτή τη δύσκολη οικονομική περίοδο, τονίζοντας ότι με την προμήθεια του απορριμματοφόρου ανακύκλωσης και των κάδων ανακύκλωσης στο Δήμο Αλμωπίας, θα σημειωθεί μεγάλη πρόοδος στο θέμα της εξάλειψης της ρύπανσης καθώς ενισχύεται έτσι η αποκομιδή των ανακυκλώσιμων υλικών και συσκευασιών με θετικά αποτελέσματα για την προστασία του φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος του Δήμου μας.