δημοτικο καταστημα αριδαιαςΣας καλούμε να έρθετε στις  14 Αυγούστου 2013  ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00΄, στο Δημοτικό Κατάστημα  Αριδαίας, στην έκτακτη – κατεπείγουσα Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, βάσει της περ.3, άρθρου 5 του Κανονισμού Λειτουργίας Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αλμωπίας,   για να  συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για το θέμα το οποίο εισηγείται το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου, ως εξής: «α) Έγκριση των υπ’αρίθμ. 3/2013 τεχνικών προδιαγραφών του τμήματος περιβάλλοντος με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών» β) Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια καυσίμων – λιπαντικών, λόγω του κατεπείγοντος και προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες κίνησης  των οχημάτων του Δήμου, για το χρονικό ενδεικτικό διάστημα τριών μηνών (ενδεικτικά 01/09/2013-31/11/2013)».

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΣΟΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ