Αθήνα ΠασόηςΟ Δήμαρχος Αλμωπίας κ. Δημήτρης Πασόης συνοδευόμενος από την Αντιδήμαρχο κ. Δέσποινα Καλδερεμτζή και τον επιστημονικό συνεργάτη του κ. Νικόλαο Τσίμα, επισκέφθηκε την Τρίτη 6 Αυγούστου τα στελέχη της Διαχειριστικής Αρχής του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, προκειμένου να θέσει προς συζήτηση θέματα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη» και πιο συγκεκριμένα την εξέλιξη των διοικητικών διαδικασιών υλοποίησης της Πράξης “Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου ακαθάρτων οικισμού Αριδαίας & εγκατάσταση επεξεργασίας Λυμάτων Οικισμού Αριδαίας” και την αξιολόγηση της Πράξης “Παρεμβάσεις εξοικονόμησης Ενέργειας στο Γενικό Λύκειο Αριδαίας, η οποία έχει υποβληθεί από το Δήμο Αλμωπίας τον Ιούνιο του 2012.

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη»   εντάσσεται στο ΕΣΠΑ 2007 – 2013 και περιλαμβάνει μια σειρά δράσεων, έργων περιβαλλοντικών υποδομών μεγάλης κλίμακας και δράσεις εθνικής εμβέλειας, η υλοποίηση των οποίων συμβάλει στην προστασία και αναβάθμιση του περιβάλλοντος, ώστε να αποτελέσει το υπόβαθρο για την  άνοδο της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Στη συνέχεια ο κ. Δήμαρχος, συνοδευόμενος από τους συνεργάτες του, επισκέφθηκε τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών κ. Λεωνίδα Γρηγοράκο. Η ατζέντα ήταν ανοιχτή και αφορούσε θέματα, τόσο που είναι σε αναμονή όσο και άλλα που τέθηκαν για πρώτη φορά.

Αρχικά συζητήθηκε η πορεία αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών του Δήμου Αλμωπίας και η πιθανότητα ένταξης στη ρύθμιση των Νομικών Προσώπων του Δήμου Αλμωπίας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης έγινε αναφορά  από τον Δήμαρχο Αλμωπίας στην ανάγκη συνέχισης του Προγράμματος “Βοήθεια στο σπίτι” αλλά και στο άσχημο κλίμα που έχει δημιουργηθεί σε βάρος των ΟΤΑ από τη συνεχιζόμενη αδιαφορία της πολιτείας, να καλύψει τις ολοένα και αυξανόμενες ανάγκες των δήμων, με πρόσφατο θύμα τους δημοτικούς αστυνόμους.

Ο κ. Αναπληρωτής υπουργός δεσμεύτηκε πως η κάλυψη των κενών που υπάρχουν θα προκύψει από την αξιολόγηση – διαθεσιμότητα – κινητικότητα των υπαλλήλων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που αναμένεται να ξεκινήσει άμεσα.             

Έπειτα, ο Δήμαρχος Αλμωπίας αναφέρθηκε στην ανάγκη προμήθειας ενός τουλάχιστον απορριμματοφόρου και υλικών σχετικών με την διαχείριση των απορριμμάτων, αφού τα ήδη υπάρχοντα οχήματα είναι προβληματικά στη λειτουργία τους.

Επιπλέον, αναφέρθηκε στη δυνατότητα ένταξης αναπτυξιακών έργων του Δήμου Αλμωπίας σε χρηματοδοτικά εργαλεία. Ειδικότερα συζητήθηκε η πρόταση του έργου “Ανάχωμα (φράγμα) ποταμού Μαυροποτάμου με σκοπό την άρδευση”, προϋπολογισμού ενός εκατομμυρίου ευρώ.

Τέλος συζητήθηκαν και οι όποιες εκκρεμότητες που αφορούν τα θέματα του Προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ και το πρόβλημα των συντηρήσεων των αρδευτικών γεωτρήσεων των τοπικών κοινοτήτων του Δήμου Αλμωπίας.

Και οι δύο συναντήσεις έγιναν σε πολύ καλό κλίμα, αφού ξεκαθαρίστηκαν αρκετά πράγματα και δόθηκαν οι απαραίτητες κατευθύνσεις για την ένταξη σε νέα χρημαδοτικά προγράμματα.

Ο κ. Δήμαρχος Αλμωπίας προσκάλεσε τα στελέχη της Διαχειριστικής Αρχής και τον Αναπληρωτή Υπουργό να επισκεπτούν τα αξιοθέατα της Αλμωπίας και να γευτούν την “καρατζοβίτικη φιλοξενία”.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός δεσμεύτηκε ότι θα εξετάσει ένα προς ένα τα αιτήματα του Δήμου Αλμωπίας και θα είναι σε συνεχή επικοινωνία για την εξέλιξη των υποβαλλόμενων θεμάτων.