δημαρχειο σκυδρας Σε τακτική συνεδρίαση έχει προσκαλέσει, για την  Παρασκευή 30 Αυγούστου 2013 κι ώρα 19:00, τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Σκύδρας ο Πρόεδρός του Στάθης Ανδρεάδης, με τα εξής κατά σειρά θέματα της ημερήσιας διάταξης :

 

1. Συζήτηση θέματος Δημοτικής Επιχείρησης ΔΗΚΕΣ Δήμου Σκύδρας.

2 .Έγκριση των αριθ. 29/2013 και 30/2013 αποφάσεων ΔΗΚΕΣ.

3. Επανακαθορισμός χρονικής περιόδου για πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ δίμηνης διάρκειας.

4. Έγκριση επέκτασης ΦΟΠ και ψήφιση πίστωσης.

5. Αποδοχή χρηματοδότησης και αναμόρφωση προϋπολογισμού για ληξιπρόθεσμα.

6. Αποδοχή χρηματοδότησης και αναμόρφωση προϋπολογισμού για ΣΑΤΑ σχολείων.

7. Υποβολή εισηγητικής τριμηνιαίας έκθεσης (Β’ τριμήνου) εκτέλεσης προϋπολογισμού 2013.

8. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και αναμόρφωση προϋπολογισμού.

9. Δημοτικά Τέλη (Ρύθμιση οφειλών – διαγραφές).

10 .Δωρεάν παραχώρηση του κλειστού γυμναστηρίου στην Τ.Κ ΚΑΛΥΒΙΩΝ σε αθλητικούς

Συλλόγους του Δήμου Σκύδρας.

11. Έγκριση ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου «Διαμόρφωση χώρου παρκινγκ δίπλα από την Οδό  Χαρωνίτου».

12. Έγκριση ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου «Ασφαλτοστρώσεις δημοτικών οδών».

13. Επιτροπή παραλαβής για την προμήθεια ρυθμιστών στροφών.

14. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση

εξωτερικού χώρου Πνευματικού Κέντρου Σκύδρας».

15. Έγκριση για την αλλαγή των τεχνικών χαρακτηριστικών εννέα ειδών του πακέτου

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ» της προμήθειας εξοπλισμού ειδικών σχολείων και τμημάτων ένταξης του Δήμου Σκύδρας.

16. Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΔΑΦΝΗΣ – ΜΑΝΔΑΛΟΥ και ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑ» προϋπολογισμού 39.123,10 ευρώ.

17. Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΚΥΔΡΑΣ» προϋπολογισμού 139.963,22 ευρώ.

18. Έγκριση διενέργειας προμήθειας σκυροδέματος και λοιπών υλικών (προϋπολογισμού 15.000 ευρώ).