περιφερειακό ΣυμβούλιοΤακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγματοποιηθεί την  Πέμπτη 29 Αυγούστου 2013, στις 13:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του  Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης (Βασ. Όλγας 198, Θεσσαλονίκη),  με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

Θέμα 1ο :

10η Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013.

Εισηγητής :

Αθηνά Αηδονά-Αθανασιάδου, Αντιπεριφερειάρχης, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ

Θέμα 2ο :

Τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Π.Κ.Μ. για το β’ τρίμηνο 2013.

Εισηγητής

Αθηνά Αηδονά-Αθανασιάδου, Αντιπεριφερειάρχης, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ.

Θέμα 3ο :

Τροποποίηση της υπ. αρ. 405/13.12.2012 απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου Κ.Μ. για την παράταση περσινών συμβάσεων μεταφοράς μαθητών της Μ.Ε. Θεσσαλονίκης για την εκτέλεση του έργου σχολικού έτους 2012-2013.

Εισηγητής :

Αθηνά Αηδονά-Αθανασιάδου, Αντιπεριφερειάρχης, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ.

Θέμα 4ο :

Σύναψη προγραμματικής σύμβασης με το Α.Π.Θ. σχετικά  με τη μικροβιολογική-υγιεινολογική εξέταση του πόσιμου νερού έτους 2013 στην Π.Ε. Ημαθίας.

Εισηγητές : 1.Αθηνά Αηδονά-Αθανασιάδου, Αντιπεριφερειάρχης, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ.

2.Κωνσταντίνος Καραπαναγιωτίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας.

Θέμα 5ο :

Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Π.Κ.Μ., της Αναπτυξιακής Χαλκιδικής Α.Ε. και των πέντε (5) δήμων του Ν. Χαλκιδικής με θέμα “Εφαρμογή προγράμματος μυοκτονίας -απολυμάνσεων-απεντομώσεων στην Π.Ε. Χαλκιδικής για το έτος 2013.

Εισηγητές:

1.Αθηνά Αηδονά-Αθανασιάδου, Αντιπεριφερειάρχης, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ.

2.Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής.

Θέμα 6ο :

Έγκριση απευθείας ανάθεσης 50.000€ του έργου : “Εκτίμηση της οικολογικής κατάστασης των μεταβατικών και παράκτιων υδάτων της Π.Ε. Χαλκιδικής με έμφαση στη ρύπανση από χερσαίες πηγές και στην καταλληλότητα των νερών για κολύμβηση και θαλάσσια σπορ για το έτος 2013” στην Π.Ε. Χαλκιδικής.

Εισηγητές :

1.Αθηνά Αηδονά-Αθανασιάδου, Αντιπεριφερειάρχης, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ.

2.Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής.

Θεμα 7ο :

Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Π.Ε. Πέλλας και Δήμου Σκύδρας για την εκτέλεση από την Π.Ε. Πέλλας του έργου : Χαλικόστρωση αγροτικού δρόμου Λουτροχωρίου-Καισαριανών προϋπολογισμού 60.000,00 €.

Εισηγητής :

1.Αθηνά Αηδονά-Αθανασιάδου, Αντιπεριφερειάρχης, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ.

2.Θεόδωρος Θεοδωρίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πέλλας.

Θέμα 8ο:

Σύναψη προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης του έργου : “Στερέωση, συντήρηση και αποκατάσταση του Οθωμανικού τεμένους ‘ΧΟΥΝΚΙΑΡ ΤΖΑΜΙ’ μεταξύ του Δ. Έδεσσας-Π.Κ.Μ.-Π.Ε. Πέλλας και του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Εισηγητής :

Θεόδωρος Θεοδωρίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πέλλας.

Θεμα 9ο:

Παράταση λειτουργίας της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με την επωνυμία “Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης Κιλκίς”.

Εισηγητής :

Χρήστος Γκουντενούδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κιλκίς.

Θεμα 10ο:

Τροποποίηση της υπ.αρ. 154/30.7.2013 απόφασης  του Περιφερειακού Συμβουλίου που αφορά την έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας-Π.Ε. Πιερίας στο υπό σύσταση δίκτυο με την επωνυμία “Δίκτυο για την Παιδεία και τον Πολιτισμό”.

Εισηγητής :

Σοφία Μαυρίδου, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πιερίας.

Θεμα 11ο :

Τροποποίηση των υπ. αρ. α) 22/24.2.2011 β)148/12.5.2011 και γ) 26/27.2.2013 αποφάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου με τον ορισμό νέου μέλους στην θέση της παραιτηθείσας περιφερειακού συμβούλου κας Ιορδάνας Σαββίδου.

Εισηγητής :

Ιωάννης Μωυσιάδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών.

Θέμα 12ο :

Τρόπος εκτέλεσης έργων :

Α. “Συντήρηση φραγμάτων Κερκίνης-Συμβολής και υδροληψιών Υ1, Υ2, Υ3 και αντλιοστασίου Β2” προϋπολογισμού 20.000€ στην Π.Ε. Σερρών”.

Β. “Άμεση δημοπράτηση έργου λόγω κινδύνου πλημμύρας αναχώματος της Τ66 στην περιοχή γέφυρας Λιποχωρίου στην Π.Ε. Πέλλας”.

Γ.1.Ενισχυτικά έργα αντιπλημμυρικής προστασίας στρατοπέδου Ρεντίνας και οικισμού Ρεντίνας- περιοχή χειμμάρου Βαμβακιάς χρηματοδότησης ΠΔΕ-ΣΑΕΠ008-Κ.Ε. 2012ΕΠ00800018.

Γ.2.Ενισχυτικά έργα θεμελίωσης γέφυρας Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Καβάλας στην περιοχή χειμμάρου Απολλωνίας χρηματοδότησης ΠΔΕ-ΣΑΕΠ008-Κ.Ε. 2012ΕΠ00800019.

Γ.3. Προσωρινή αποκατάσταση οδοστρώματος επαρχιακής οδού Μελισσουργού ορίων νομού Χαλκιδικής-περιοχή χειμμάρου Χολομώντα χρηματοδότησης ΠΔΕ-ΣΑΕΠ008-Κ.Ε. 2012ΕΠ00800017.

Εισηγητής :

Ιωάννης Μωυσιάδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών.

Θέμα 13ο :

Γνωμοδότηση για τη σκοπιμότητα εγκατάστασης και τη συμβολή του στην τοπική οικονομία, του επαγγελματικού εργαστηρίου χαμηλής όχλησης, επεξεργασίας βρώσιμης ελιάς, του Τάντση Νικόλαου, στην εκτός σχεδίου περιοχή “Αρχάγγελος”, της Δ.Ε. Ορμύλιας, του Δ. Πολυγύρου, της Π.Ε. Χαλκιδικής.

Εισηγητής :

Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής.

Θέμα 14ο :

Γνωμοδότηση για τη σκοπιμότητα εγκατάστασης και τη συμβολή του στην τοπική οικονομία, του επαγγελματικού εργαστηρίου χαμηλής όχλησης, επεξεργασίας  και τυποποίησης βρώσιμης ελιάς, της εταιρείας με την επωνυμία “Δ.Α. Καλατζής & ΣΙΑ Ο.Ε., στην εκτός σχεδίου οικισμού Καλυβών, στη θέση “Χατζή Λάκα”, της Δ.Ε. Πολυγύρου, του Δ. Πολυγύρου, της Π.Ε. Χαλκιδικής.

Εισηγητής

Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής.

Θέμα 15ο :

Έγκριση δικαιολόγησης απουσιών από συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου  Κεντρικής Μακεδονίας του περιφερειακού συμβούλου κ. Ευστάθιου Σαρηγιαννίδη ( 15η/20.6.2013, 16η/11.7.2013 και 17η/30.7.2013).

Εισηγητής :

Αντώνιος Μπάμιατζης, Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου.