1

φυτοπροστασίς

Στόχοι

1.1

Το παρόν Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων απευθύνεται στους βαμβακοπαραγωγούς της Π.Ε. Πέλλας, με στόχο την αποτελεσματική φυτοπροστασία στο σωστό καλλιεργητικό χρόνο.

1.2

Αφορά το στάδιο Ανθοφορίας – Καρποφορίας, στάδιο κατά το οποίο τα  φυτά εξακολουθούν να ανθοφορούν και να δένουν τα καρύδια μέχρι την ολοκλήρωση της βλαστικής ανάπτυξης και καρποφορίας.

1.3

Στόχος είναι ο παραγωγός να έχει επαρκή ενημέρωση για τα προβλήματα που αναμένονται στο στάδιο αυτό και να είναι σε θέση, με τη συχνή παρακολούθηση των χωραφιών που καλλιεργεί (συνιστάται να περνά τουλάχιστον 2 φορές την εβδομάδα από το κάθε ένα), να μπορεί να κρίνει την ανάγκη ή όχι λήψης μέτρων προστασίας.

2

Διαπιστώσεις

2.1

Οι φυτείες αυτή την εποχή βρίσκονται στο στάδιο “Ανθοφορίας – Καρποφορίας”, έχοντας ήδη καρποδέσει το 60 – 70% των καρυδιών τους και βρισκόμαστε προς το τέλος της βλαστικής περιόδου.

2.2

Οι συλλήψεις των ακμαίων της 2ης γενιάς του Πράσινου σκουληκιού στις παγίδες είναι μειωμένες σε όλες τις περιοχές εκτός της Πέλλας, γεγονός που φανερώνει ότι το μέγιστο των ωοτοκιών έχει πραγματοποιηθεί και αναμένουμε την εξέλιξη των εκκολάψεων. 

 

 Σε μεγάλο αριθμό αγροτεμαχίων έχουν γίνει ήδη ψεκασμοί, ενώ σε μεμονωμένες βαμβακοφυτείες στις οποίες δεν έγινε ψεκασμός, οι προσβολές μέχρι τώρα δεν είναι ιδιαίτερα σημαντικές.

 

Στους δειγματοληπτικούς ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν, λόγω και των ψεκασμών που προηγήθηκαν, δεν διαπιστώνεται ύπαρξη προνυμφών πάνω από το όριο επέμβασης δηλ. πάνω από 4 νεαρές προνύμφες ανά 100 φυτά.

 

Ωστόσο, όσο είναι σε εξέλιξη πτήσεις ακμαίων, οι παραγωγοί δεν θα πρέπει να εφησυχάζουν, αλλά να παρακολουθούν τακτικά τις φυτείες τους (κατά προτίμηση κάθε δεύτερη ημέρα όσο έχουμε συλλήψεις)  ώστε να είναι σε θέση να επέμβουν στα πρώτα προνυμφικά στάδια, που είναι και τα πιο ευάλωτα.

 

Στην περιοχή της Πέλλας, οι σημερινές μετρήσεις δείχνουν ότι πρέπει να βρισκόμαστε στο μέγιστο της πτήσης, οπότε ακόμη και αν κάποια τεμάχια έχουν ραντιστεί, θα πρέπει να επανελεγθούν για την πιθανότητα εμφάνισης νεαρών προνυμφών και αν χρειαστεί να επαναληφθεί ο ψεκασμός

 

Ενημερώνουμε ότι όπου θα γίνει επανάληψη ψεκασμού, οι παραγωγοί θα πρέπει να επιλέξουν διαφορετικό φυτοπροστατευτικό σκεύασμα από εκείνο που έχουν ήδη χρησιμοποιήσει για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας.

2.3

Δεν έχουμε μέχρι τώρα την ανάπτυξη επιζήμιων πληθυσμών άλλων εχθρών του βαμβακιού εκτός από κάποιους πληθυσμούς αλευρώδη, χωρίς να είναι όμως σε επιζήμιο ποσοστό.

2.4

Οι μέχρι τώρα συλλήψεις του ρόδινου σκουληκιού, στις παγίδες είναι ελάχιστες. Δειγματοληψία που διενεργήθηκε σε δείγματα 100 καρυδιών δεν έδειξε προσβολή.

3

Συστάσεις – καλλιεργητικές πρακτικές.

Ο επιτόπιος έλεγχος των φυτειών δείχνει ότι οι πληθυσμοί των ωφέλιμων εντόμων είναι σε ικανοποιητικό επίπεδο. Αυτό, σε συνδυασμό με το ότι βαίνουμε σε ολοκλήρωση της πτήσης της 2ης γενιάς του Πράσινου Σκουληκιού, θα πρέπει να κάνει τους παραγωγούς να σκεφτούν προσεκτικά πριν προχωρήσουν σε ψεκασμούς.

Υπενθυμίζουμε ότι υπάρχει ανάγκη ψεκασμού για το Πράσινο σκουλήκι (Heliothisarmigera) όταν βρίσκουμε πάνω από 4 νεαρές προνύμφες (μήκους μέχρι 1 cm) ανά 100 φυτά.

Οι παραγωγοί θα πρέπει να παρακολουθούν συνεχώς τις καλλιέργειές τους με διαρκείς δειγματοληπτικούς ελέγχους όσο διαρκούν οι συλλήψεις των ακμαίων της 2ης γενιάς.

 

Για το ρόδινο σκουλήκι (Pectinophoragossypiella), λόγω του ότι δεν είναι άμεσα ορατή η προσβολή του, θα πρέπει οι παραγωγοί, να κάνουν έλεγχο:

 

1. Για την ύπαρξη παραμορφωμένων ανθέων στις καλλιέργειες τους (άνθη με μορφή ροζέτας). Αν βρεθούν πάνω από 20 τέτοια άνθη στα 100 που ελέγχθηκαν, τότε να επικοινωνήσουν με τον γεωπόνο τους για οδηγίες ψεκασμού.

2. Να κάνουν δειγματοληπτικό έλεγχο σε καρύδια 2 εβδομάδων. Τα καρύδια αυτά είναι πράσινα, ελαστικά στην πίεση και όχι σκληρά, έχουν την αίσθηση σπόγγου κατά το πάτημα, και κόβονται εύκολα με το μαχαίρι εγκαρσίως για να διαπιστωθεί η προσβολή.

Ψεκασμοί θα πρέπει να γίνονται σε εύρεση προσβολών σε καρύδια σε ποσοστά άνω του 5% – 8 %  και πάντα σε συνεννόηση με τον γεωπόνο τους.

4

Εφαρμογή ψεκασμών με Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, όπου οι επιτόπιοι έλεγχοι δείξουν πληθυσμούς εντόμων που υπερβαίνουν τα προαναφερόμενα ποσοστά, τότε μόνο θα πρέπει οι παραγωγοί να εφαρμόζουν ψεκασμούς.

 

Τα σκευάσματα που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να είναι τα εγκεκριμένα για την καλλιέργεια του βαμβακιού και όπου υπάρχει έξαρση προσβολής να χρησιμοποιούνται μαζί με τα άλλα εντομοκτόνα και ρυθμιστές ανάπτυξης.

 

Αν υπάρχει ανάγκη ψεκασμών, είναι πολύ σημαντικό να γίνει επιλογή σκευασμάτων που να είναι ασφαλή για τα ωφέλιμα. Επίσης αν υπάρξει ανάγκη για επαναληπτικούς ψεκασμούς, τότε οι παραγωγοί θα πρέπει να επιλέξουν διαφορετικά σκευάσματα από εκείνα των πρώτων ψεκασμών για την αποφυγή ανθεκτικότητας.

 

Οι ψεκασμοί να γίνονται απαραίτητα μόνο απογευματινές ή βραδινές ώρες όταν δεν πετούν μέλισσες, για να μην έχουμε ζημία στα μελισσοσμήνη των μελισσοπαραγωγών μας. Άλλωστε οι βραδινοί ψεκασμοί είναι και πιο αποτελεσματικοί διότι το έντομο είναι νυχτόβιο και πιο δραστήριο το βράδυ, οπότε η πιθανότητα να έρθει σε επαφή με το ψεκαστικό υγρό αυξάνεται.

 

Οι παραγωγοί πρέπει πριν από κάθε ψεκασμό να διαβάζουν προσεκτικά και να εφαρμόζουν πιστά τις οδηγίες που αναγράφονται στην ετικέτα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος που θα χρησιμοποιήσουν.

Ο Δ/ντης Αγροτικής Οικονομίας

& Κτηνιατρικής Πέλλας     

                                                                                     Τσαντάκης Τρύφων